အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္

January 4, 2018

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ အႀကံျပဳစာတမ္းႏွစ္ေစာင္ သေဘာတူ

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ရဲ႕ အေၾကာင္းအရာ အလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကေန ၂၁ ရာစု တတိယအႀကိမ္ ပင္လံုညီလာခံကို တင္သြင္းဖို႔အတြက္ အႀကံျပဳစာတမ္းႏွစ္ေစာင္ကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ေန႔ကေန ၃ သံုးရက္ေန႔ထိ ႏွစ္ရက္တာျပဳလုပ္တဲ့   ဖုိရမ္မွာေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခဲ့တာလို႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္တီ (UPDJC) ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမႉးဦးႏိုင္ငံလင္းက ဖိုရမ္အၿပီး က်င္းပတဲ့  သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာေျပာပါတယ္။ “လူမႈေရး ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္တခုအေပၚမွာ အင္တုိက္အားတုိက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူမႈေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနဲ႔ လူမႈဖြံ႔႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မူဝါဒစာတမ္းနဲ႔ ေနာက္ၿပီးေတာ့ CSO ေတြရဲ႕ သေဘာဆႏၵအရ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ မူဝါဒစာတမ္းဆုိၿပီး စာတမ္းႏွစ္ေစာင္ ထြက္ရွိပါတယ္။ ဒီစာတမ္းေတြကို အခုဆို ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီကို အပ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ ပထမတႀကိမ္တုန္းက ရလဒ္အေနနဲ႔ မထြက္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီတႀကိမ္မွာေတာ့ ရလဒ္အေနနဲ႔ စာတမ္းထြက္တယ္ဆုိေတာ့ ဂုဏ္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္တီ (UPDJC)ကေန လူမႈေရး က႑အတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနဲ႔ လူမႈဖြံ႔႔ၿဖိဳးေရး၊ စီးပြားေရးက႑မွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေျမယာနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ မူဝါဒက႑မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားဆိုၿပီး ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ေခါင္းစဥ္ေတြ ခ်ထားေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနဲ႔ လူမႈဖြံ႔႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မူဝါဒစာတမ္းဟာ တခ်ဳိ႕ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေတြအတြက္ မေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့တာေတြ ရွိတဲ့အတြက္ ျပည့္စံုတယ္လုိ႔ မေျပာႏုိင္ေသးသလုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ မူဝါဒစာတမ္းဟာလည္း မပါေသးတဲ့ ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးေတြ ရွိေနေသးသလုိ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးေနတာေတြ ရွိေသးတဲ့အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္အဆင့္ပဲ ရွိပါေသးတယ္လို႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ေကာ္မတီဝင္တဦး ျဖစ္တဲ့ ေဒၚခုိင္ခုိင္လဲ့ျမင့္က ဆိုပါတယ္။ အခုရရွိလာတဲ့ စာတမ္းႏွစ္ေစာင္ကို ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီကေန ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမႉးကို ေပးပို႔သြားမွာျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းေကာ္မတီေတြက ေဆြးေႏြးမယ္၊ ေဆြးေႏြြးၿပီးသား ျပင္ဆင္ၿပီးသား စာတမ္းကိုမွ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံမွာ တင္ျပသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
4 years Ago
Up