အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကြင္းဆင္းရာတြင္

December 7, 2017

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကြင္းဆင္းရာတြင္ အဟန္႔အတားမ်ား မၾကာခဏ ႀကံဳေနရဟုဆို

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ေျမျပင္အေျခအေနဆင္းၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရနဲ႔ အဆင့္ဆင့္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ အဟန္႔အတားေတြ မၾကာခဏ ႀကံဳေနရတာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေတြ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္ေစတယ္လို႔  အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္း တာဝန္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရိွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေတြ႔ဆံုေႏြးပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ကေန ၇ ရက္ထိ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီခန္းမွာ က်င္းပေနရာမွာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း  ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကတာပါ။ ၃ ရက္ၾကာ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ  ႏိုင္ငံေရးန႔ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဥပေဒနဲ႔ တရားစီစဥ္ေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး၊ အလုပ္သမားအေရး၊ လူအခြင့္အေရးနဲဲ႔ မသန္စြမ္း၊ လယ္ယာေျမျပႆနာ၊ ပညာေရး၊ အမ်ိဳးသမီးေတြ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈနဲ႔ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး စတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြအလိုက္ ေဆြးေႏြးေနၾကပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွာရိွတဲ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၁၈၀ ေက်ာ္ ပါဝင္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေနၾကပါတယ္။
3 years Ago
Up