အရပ္စကားမေျပာရန္

August 27, 2018

လႊတ္ေတာ္တြင္ အရပ္စကားမေျပာရန္ ဦးတီခြန္ျမတ္ သတိေပး

လႊတ္ေတာ္မွာ အရပ္စကားမေျပာဖို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က သတိေပးေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္အစည္းအေဝးမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁၂ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ႏိုင္က ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဘ႑ာေငြသံုးစြဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးစဥ္မွာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဝါးသြားၿပီလို႔ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့တဲ့အေပၚ သတိေပးလုိက္တာပါ။ ဒီေျပာဆိုမႈဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးေျပာရမယ့္ စကားမဟုတ္ဘဲ အရပ္သံုးစကားမ်ိဳး ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္တဦးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔အညီ စကားလံုးေတြကို ေျပာဆုိသံုးႏႈန္းဖို႔ အရပ္စကားမေျပာဖို႔ ျပည္ေထာင္စုလတ္ေတာ္ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က သတိေပးေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ သံုးႏႈန္းခဲ့တဲ့ ဝါးသြားၿပီဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကို လႊတ္ေတာ္ မွတ္တမ္းကေန ပယ္ျဖတ္ဖို႔လည္း လႊတ္ေတာ္နာယကက ဆက္လက္ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။
4 years Ago
Up