အရည္အေသြးျမင့္မွန္

June 16, 2017

ကားမွန္မ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္ေဖာ္ျပရာ အရည္အေသြးျမင့္မွန္အျဖစ္ အသုံးခ် (႐ုပ္သံ)

ကားမွန္တံခါးေတြဟာ လမ္းေတြေပၚက သတင္းနဲ႔ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေနာက္ထပ္ရင္းျမစ္တခု ျဖစ္လာေတာ့မွာပါ။ အစၥေရးကုမၸဏီသစ္တခုက ေဒသႏၲရ သတင္းလုပ္ငန္းအတြက္ Smart Glass နည္းပညာကို တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ "ကားတံခါးေတြကို တံခါးသက္သက္တင္မက သတင္းအခ်က္အလက္္ေတြေဖာ္ျပရာ အရည္အေသြးျမင့္ မွန္ျပင္ေတြအျဖစ္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အသုံးခ်ႏုိင္ခဲ့တာပါ။" နည္းပညာကုမၸဏီ Gauzy က ကားတံခါးမွန္ေတြကုိ liquid crystal အလႊာေတြ အုပ္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ကားစက္ႏိုးလုိ႔ သူတုိ႔ၾကားထဲ လွ်ပ္စီးျဖတ္ေနသမွ် မွန္ေတြက အလင္းေဖာက္ျမင္ေနရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ကားစက္သတ္လုိက္ခ်ိန္မွာ အလင္းပိတ္သြားၿပီး တီဗီြဖန္မ်က္ႏွာျပင္တခု ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီေပၚမွာ HD ဗြီဒီယုိနဲ႔ ပံုေတြကို ျပသႏိုင္ၿပီး အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မယ့္ Controller တခုလည္း တြဲလွ်က္ပါပါတယ္။ "ဒါက ဥပမာအားျဖင့္ ကားေရာက္ရွိရာ ပတ္ဝန္းက်င္က စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေတြကုိ  ျဖတ္သြားသူေတြ သိႏုိင္ေအာင္နဲ႔ ေဒသႏၱရ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ျပေပးပါတယ္။ ကားက သူေရာက္ရွိရာအရပ္ သိရွိၿပီး လက္ရွိေနရာရဲ႕ ေဒသဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကုိ မွ်ေဝေပးပါတယ္။" စိတ္ပူစရာမလိုတာက ကားရဲ႕ေဘးဘက္နဲ႔ ေနာက္ဘက္တံခါးမွန္ေတြမွာပဲ ဒါကိုတပ္ဆင္မွာျဖစ္ၿပီး ကားစက္ရပ္ခ်ိန္ကစၿပီး အလုပ္လုပ္မွာပါ။ Gauzy က ဂ်ာမန္ကားကုမၸဏီ Daimler နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးသူ႔ရဲ႕ smart screen ကို ထုတ္လုပ္ေနပါတယ္။ ကားေတြကို ပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥ္သက္သက္ထက္ ပိုၿပီး အသံုးက်လာေစဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။
4 years Ago
Up