အရည္အေသြးမမီ

July 28, 2018

အရည္အေသြးမမီ ေခြး႐ူးေရာဂါကာကြယ္ေဆး ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီ အခ်က္အလက္ လိမ္လည္ခဲ့

အရည္အေသြးမမီတဲ့ ေခြး႐ူးကာကြယ္ေဆးထုတ္မႈနဲ႔ စြပ္စြဲခံထားရတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းက ေဆးဝါးကုမၸဏီဟာ ေခြး႐ူး ကာကြယ္ေဆးေတြကို တရားမဝင္ ထုတ္လုပ္ေနတာကို သက္ေသခိုင္ခိုင္လံုလံုနဲ႔ ေတြ႔ထားၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ ခ်င္ခၽြန္းခ်န္ရွန္းေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီဟာ ေခြး႐ူးကာကြယ္ေဆး ထုတ္လုပ္ခ်ိန္မွာ စံခ်ိန္စံညႊန္းတိုင္းတာတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကို တမင္ေျပာင္းလဲတာေတြ လုပ္ခဲ့သလို ထုတ္လုပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း လိမ္လည္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီက အထူးစံုစမ္းေရး သမားေတြကေျပာပါတယ္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူေတြဟာ တရားမဝင္ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈ အခ်က္အလက္ေတြကို သိုေလွာင္ထားတဲ့ ကြန္ပဴ်တာ ဒ႐ိုက္ဗ္အလံုး ၆ဝ၊ စာမ်က္ႏွာ္ ၁,၁ဝဝ ပါတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြကို သိမ္းဆည္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီကုမၸဏီဟာ တရားမဝင္ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေနတယ္လုိ႔ ျပည္နယ္ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔က အေၾကာင္းၾကားခဲ့လုိ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ စတင္ခဲ့တာပါ။ ျပည္နယ္ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔ဟာ ကုမၸဏီရဲ႕ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ခြင့္လိုင္စင္ကို ျပန္သိမ္းထားသလို ျဖန္႔ခိ်ၿပီး ေဆးဝါးေတြကို ျပန္သိမ္းဖုိ႔လည္း အမိန္႔ထုတ္ထားပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကုမၸဏီရဲ႕ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ ၁၆ ဦးကို ေဒသႏၱရရဲတပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးထားပါတယ္။
3 years Ago
Up