အရက္ဆိုင္

June 16, 2018

မိန္းကေလးငယ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားကုိ အရက္ဆိုင္တြင္ အလုပ္ခန္႔လွ်င္ အေရးယူ

အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ မိန္းကေလးေတြနဲ႔ လူငယ္ေတြကို အရက္ဆိုင္ေတြမွာ အလုပ္ခန္႔ထားရင္ အေရးယူေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက ေျပာပါတယ္။ ဇြန္ ၁၅ ရက္ကျပဳလုပ္တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး ေအာင္စိုးမိုးက ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ “အရက္ဆိုင္ေတြမွာ အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ မိန္းကေလးငယ္နဲ႔ လူငယ္ေတြကို အလုပ္ခန္႔ထားၿပီး သတ္မွတ္စည္းကမ္းႏွင့္အညီ အေရးယူေပးရန္ တင္ျပခ်က္နဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး အရက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားကို အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနကေန ယစ္မ်ိဳးအက္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳခန္႔ထားေပးျခင္းျဖစ္ၿပီးေတာ့ ယစ္မ်ိဳးနည္းဥပေဒ ၂၂ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ အရက္ဆိုင္ဖြင့္လွစ္တဲ့ ေနရာမ်ားကို ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေစၿပီးေတာ့ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေစခိုင္းျခင္းမျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားတဲ့အတြက္ ယစ္မ်ိဳးအက္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ စည္းကမ္းမဲ့ အရက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ လိုင္စင္မရွိတဲ့ အရက္ဆိုင္မ်ားကို ယစ္မ်ိဳးအက္ဥပေဒမ်ားနဲ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္။” ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း တိုင္းအဆင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈေပါင္း  ၇၇၃ မႈ ရွိၿပီး တရားခံေပါင္း ၁၁၈၈ ဦးကို တရားစြဲဆိုထားပါတယ္။ ေလာင္းကစားမႈအေနနဲ႔ ခ်ဲထီ ၁၃ မႈ၊ ၂ လံုးထီ ၂၉၄ မႈ၊ ေဘာလံုးေလာင္းကစား ၃၈ မႈ၊ ဖဲေလာင္းကစား ၈၉ မႈ၊ အျခားေလာင္းကစား ၅၁ မႈ စုစုေပါင္း ၄၈၅ မႈ ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဇြန္ ၁၅ ရက္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး တရားမဝင္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားကို အရင္ကထက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေပးဖို႔ အစိုးရကို တိုက္တြန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။
3 years Ago
Up