အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားသမၼတ

April 3, 2019

အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားသမၼတ ရာထူးကႏုတ္ထြက္

နာမက်န္းျဖစ္ေနတဲ့ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားသမၼတ ဘူတက္ဖလီကာဟာ ဧၿပိီ ၂ ရက္ေန႔က ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္သြားပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အႏွစ္ ၂၀ ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဆန္႔က်င္တဲ့ သီတင္းေျခာက္ပတ္ၾကာ လူထုဆႏၵျပပြဲေတြနဲ႔ အားေကာငး္တဲ့ တပ္မေတာ္ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ အသက္ ၈၂ ႏွစ္အရြယ္ သမၼတဟာ ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့တာပါ။ ႏုိင္ငံပိုင္ ႐ုပ္သံကျပသတဲ့ ဗီြဒီယိုဖုိင္မွာေတာ့ ျဖဴေဖ်ာ့ေနတဲ့ ဘူတက္ဖလီကာက သူ႔ရဲ႕ ႏုတ္ထြက္စာကို ဖြဲ႔စည္းပံုေကာင္စီ အႀကီးအကဲကို ေပးအပ္တာ ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။ ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔ အေစာပိုငး္ကလည္း ၾကည္းတပ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က က်နး္မာေရး ဆုိးရြားေနတဲ့ ဘူတက္ဖလီကာကို သမၼတရာထူးနဲ႔ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း ခ်က္ခ်င္းေၾကညာေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။ သမၼတ ဘူတက္ဖလီကာ ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္သြားၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ အယ္ဂ်ီရာမွာ ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ျပည္သူေတြ ေအာင္ပြဲခံၾကပါတယ္။ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား ျပည္သူေတြဟာ အလံေတြေဝွ႔ယမး္၊ သီခ်ငး္ေတြသီဆုိၿပီး လမး္ေတြမွာလည္း ဟြန္းတီးေနတဲ့ကားေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္။ ေအာင္ပြဲခံျပည္သူတဦးက “အႀကီးမားဆံုး အတားအဆီးကို ဖယ္ရွားႏုိင္ခဲ့ပါၿပီ။ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားဟာ ရာႏႈန္းျပည့္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာငး္မွာပါ။ ဒါဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္” လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။
4 years Ago

April 2, 2019

ရာထူးကႏုတ္ထြက္မည္ဟု အယ္လ္ဂ်ီရီးယားသမၼတ ေၾကညာ

အယ္လ္ဂ်ီရီးယားသမၼတ ဘူတက္ဖလီကာဟာ သူ႔ရဲ႕ သမၼတအခြင့္အာဏာ ကုန္ဆံုးမယ့္ ဧၿပိီ ၂၈ ရက္ မတုိင္မီ ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္မယ္လို႔ ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာက ဧၿပိီ ၁ ရက္ေန႔မွာ ေၾကညာပါတယ္။ ဒါဟာ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား ျပည္သူေတြရဲ႕ သီတင္းပတ္ၾကာ ဆႏၵျပပြဲေတြနဲ႔ ဘူတက္ဖလီကာရဲ႕ အႏွစ္ ၂၀ ၾကာ အုပ္စုိးမႈကို အဆံုးသတ္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမး္တဲ့ စစ္တပ္ဖိအားေပးမႈကို အ႐ႈံးေပးလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေၾကညာတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆႏၵျပပြဲ ေခါငး္ေဆာင္ေတြက ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္တာ မရိွေသးပါဘူး။ ဆႏၵျပသူ အေတာ္မ်ားမ်ားက လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ ေခါငး္ေဆာင္ေတြကို ေနရာေပးလိုၾကပါတယ္။ နုိင္ငံပိုင္သတငး္ဌာန APS က အသက္ ၈၂ ႏွစ္အရြယ္ရိွၿပီး က်န္းမာေရး မေကာင္းတဲ့ သမၼတ ဘူတက္ဖလီကာဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ ဆက္လက္အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေစဖို႔ ရာထူးကမဆငး္မီ အေရးပါတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္သြားမယ္လို႔ ေၾကညာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘူတက္ဖလီကာ ရာထူးကႏုတ္ထြက္မယ့္ ေန႔ရက္နဲ႔ အေသးစိတ္ အခ်က္ေတြကိုေတာ့ ခ်က္ခ်ငး္ မေျပာၾကားခဲ့ပါဘူး။
4 years Ago
More News
Up