အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သစ္

February 2, 2016

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သစ္ အစီအစဥ္မ်ား အစမ္းေလ့က်င့္ (ဓာတ္ပံု)

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သစ္ အစီအစဥ္ေတြကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဒီေန႔ မနက္ပိုင္းက အစမ္းေလ့က်င့္ေနၾကပါတယ္။
7 years Ago
Up