အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ

June 10, 2015

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတင္သြင္း

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ တင္သြင္းခဲ႔ပါတယ္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက တင္သြင္းလာတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး သေဘာကြဲလြဲခဲ့တဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ေပးပို႔ခဲ့တာပါ။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ကြဲလြဲခဲ့တဲ့ အခ်က္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္ေပါင္း ၄၀ ေလာက္ကို လက္ခံသင့္တဲ့အေၾကာင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္ထဲက ငါးခ်က္ေလာက္ကိုပဲ ပူးေပါင္းေကာ္မတီက လက္ခံခဲ႔တာပါ။ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ရွိေနပါေသးတယ္။
6 years Ago
Up