အမ်ဳိးသားစားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး စီမံကိန္းေရးဆြဲရန္ ေဆာင္ရြက္ေန

September 5, 2017

အမ်ဳိးသားစားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး စီမံကိန္းေရးဆြဲရန္ ေဆာင္ရြက္ေန

  အမ်ဳိးသားစားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး စီမံကိန္းေရးဆြဲဖုိ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံက ပညာရွင္ေတြ ပူးေပါင္းၿပီး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတခုကို ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စားသံုးသူေရးရာဌာန ဒုညြန္ၾကားေရးမႉး ဦးစိုးေအာင္က “အမ်ဳိးသားစားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး စီမံကိန္းကို ေရးဆြဲဖုိ႔ လိုအပ္လာတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ သူတုိ႔ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေရးဆြဲဖုိ႔ စတင္ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္တို၊ ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းေတြ ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္း ေရးဆြဲၿပီးရင္ေတာ့ အခုထက္ပိုၿပီး ဘယ္လို စီမံၿပီး စားသံုးသူ ကာကြယ္ေပးေရးေတြကို ပုိမုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္မလဲ ဆိုတာကေတာ့ ဒီစီမံကိန္းအေပၚမွာ အက်ဳိးသက္ေရာက္လာႏုိင္ပါတယ္”လို႔  ေျပာပါတယ္။ စားသံုးသူအခြင့္အေရးေတြ ဆံုး႐ံႈးေနတာ၊ စားသံုးသူရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား ထိခုိက္နစ္နာတာေတြကို တုိင္ၾကားႏုိင္ေအာင္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကစၿပီး စားသံုးသူ သတင္းျပန္ၾကားေရးနဲ႔ တုိင္ၾကားေရးစင္တာေတြကို ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးေတြမွာ ၄၇ ႐ံုးဖြင့္ၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ မႏွစ္ကထက္ တုိင္ၾကားစာေတြက မ်ားလာၿပီး စားသံုးဆီနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တုိင္ၾကားမႈေတြက အမ်ားဆံုးလုိ႔  ဒုညြန္ၾကားေရးမႉး ဦးစိုးေအာင္ကေျပာပါတယ္။ “မႏွစ္က ေျဖရွင္းေပးခဲ့တဲ့ အမႈေတြက အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔ကို တိုင္လာတာလည္း ရွိပါတယ္၊ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးတာေတြ အပါအဝင္ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးခဲ့တာ ၁၈ မႈ၊ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ ၂၈ မႈ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ တိုင္ၾကားလာတာ သံုးဆယ္ေက်ာ္ျဖစ္သြားၿပီ။ ၂၀ ေလာက္ကုိ ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေတြကိုလည္း အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔ ခံုေပၚတင္ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ တုိင္လာတာကေတာ့ စားသံုးဆီနဲ႔ပတ္သက္တာ မ်ားတယ္။ ရန္ကုန္မွာဆုိ ဆီစက္ ႏွစ္စက္ကို ပိတ္သိမ္းတဲ့အထိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္” လို႔ ဆုိပါတယ္။ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒကိုလည္း ၂၀၁၄ မွာ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ေခတ္နဲ႔အညီ ျဖစ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေနတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အာဆီယံ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးေကာ္မတီနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အာဆီယံစားသံုးသူ ကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဳဟာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(၂၀၁၆-၂၀၂၅)ကိုလည္း လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေန တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
5 years Ago
Up