အမ်ဳိးသားက်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေရးေန႔

August 9, 2018

တ႐ုတ္တြင္ အမ်ဳိးသားက်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေရးေန႔ လူသန္း ၉ဝ ခန္႔ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတဝန္းမွာ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ အမ်ိဳးသား က်န္းမာႀကံံ့ခိုင္ေရးေန႔မွာ လူ သန္း ၉ဝ ေလာက္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံတဝန္းမွာ လူထုက်န္းမာႀကံံ့ခိုင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ ၃,၅ဝဝ ေလာက္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ တ႐ုတ္သမၼတ ရီွက်င့္ဖ်င္က ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးကို အျပည့္အဝ အကာအကြယ္ေပးၾကဖို႔ တိုက္တြန္းထားၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာမွာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးကို ဦးစားေပး သတ္မွတ္သင့္တယ္လို႔ ေျပာၾကားထားတာပါ။ တ႐ုတ္အစိုးရဟာ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ကစၿပီး ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ေန႔ကို “အမ်ိဳးသားက်န္းမာႀကံံ့ခိုင္ေရးေန႔” အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အဲဒီအစီအစဥ္ကို အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာထဲ ထည့္သြင္း သတ္မွတ္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္တယ္လို႔ စီစီတီဗြီသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
5 years Ago
Up