အမ်ဳိးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ားကို ခိုင္းေစေနသည့္ ေက်ာက္ထုတ္စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းရန္တိုက္တြန္း

May 30, 2018

အမ်ဳိးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ားကို ခိုင္းေစေနသည့္ ေက်ာက္ထုတ္စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းရန္တိုက္တြန္း

  ႏိုင္ငံတ၀န္းအက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသားဦးေရဟာ အမ်ိဳးသား အက်ဥ္းသားဦးေရရဲ႕ ၆ ပံု ၁ ပံုရွိေနၿပီး အမ်ိဳးသမီးကုန္ထုတ္စခန္းေတြကို ပိတ္သိမ္း သင့္တယ္လုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာမွာ အၾကံျပဳတိုင္တြန္းထားပါတယ္။ ေက်ာက္ထုတ္စခန္းေတြမွာ လုပ္ရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသားေတြဟာ ေရရွည္မွာ အလုပ္ဒဏ္ပိၿပီး ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ႏိုင္တာ၊ အမ်ိဳးသမီးေရာဂါေတြရႏိုင္တာေၾကာင့္ အဲဒီစခန္းေတြကို ပိတ္ဖို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ အက်ဥ္းသားေတြနဲ႔ အစားထိုးဖြင့္လွစ္ဖို႔ ေကာ္မရွင္က အႀကံျပဳထားတာပါ။ ဒါ့အျပင္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲကို ကိုယ္ဝန္နဲ႔ေရာက္လာၿပီး အထဲမွာေမြးဖြားလို႔ မိခင္နဲ႔ အတူေနရတဲ့ ကေလးေတြဟာ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးေနၿပီး ကေလးငယ္ရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ေလးစားဖို႔၊ ကေလးငယ္ေထာင္ထဲမွာ ေနရတဲ့ ရက္ေတြကို မိခင္ရဲ႕ ေလွ်ာ့ရက္တြက္ရာမွာ စဥ္းစားဖို႔လည္း ေကာ္မရွင္ကတိုက္တြန္းပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိေနတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲက  ၂၅ ခုရဲ႕ အက်ဥ္းသား၊ အခ်ဳပ္သား စာရင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ၿပီး ေထာင္က် အက်ဥ္းသား ၃၃၁၀၀ ရွိရာမွာ  အက်ဥ္းသူဦးေရက ၅၃၄၁ ေယာက္ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လူဦးေရ အခ်ိဳးအလုိက္အမ်ားဆံုးကေတာ့ ရန္ကုန္ အင္းစိန္ေထာင္ျဖစ္ၿပီး ေထာင္က် အမ်ိဳးသား ၄၆၇၂ ေယာက္၊ အမ်ိဳးသမီး ၁၁၇၄ ေယာက္  စုစုေပါင္း ေထာင္က်နဲ႔ အခ်ဳပ္သား ၁၀၇၃၆ ေယာက္မွာ အမ်ိဳးသမီး ၁၇၄၁ ေယာက္ ရွိပါတယ္။ ဒုတိယအမ်ားဆံုးကေတာ့ မိုင္းဆတ္ေထာင္ျဖစ္ၿပီး ေထာင္က်အမ်ိဳးသား ၂၃၉ ေယာက္၊ အမ်ိဳးသမီး ၇၈ ေယာက္ရွိပါတယ္။ စုစုေပါင္း ေထာင္က်နဲ႔အခ်ဳပ္သား ၃၆၁ ေယာက္မွာ အမ်ိဳးသမီး ၈၉ ေယာက္ ရွိေနပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ အခ်ိဳးအစားအလုိက္ အမ်ားဆံုးေထာင္ေတြကေတာ့ သီေပါေထာင္၊ လား႐ိႈးေထာင္နဲ႔ ျမစ္ႀကီးနားေထာင္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သီေပါေထာင္မွာ ေထာင္က်အမ်ိဳးသား ၃၁၁ ေယာက္၊ အမ်ိဳးသမီး ၈၆ ေယာက္ရွိပါတယ္။ ေထာင္က်နဲ႔အခ်ဳပ္သား ၄၆၅ ေယာက္မွာ အမ်ိဳးသမီး ၁၀၉ ေယာက္ ရွိပါတယ္။ လား႐ိႈးေထာင္မွာေတာ့  ေထာင္က်အမ်ိဳးသား ၂၃၇၆ ေယာက္၊ အမ်ိဳးသမီးအေယာက္ ၅၇၀ ရွိပါတယ္။ ေထာင္က်နဲ႔အခ်ဳပ္သား ၃၄၂၃ ေယာက္မွာ အမ်ိဳးသမီး ၆၂၂ ေယာက္ ရွိေနပါတယ္။ ျမစ္ႀကီးနားေထာင္မွာေတာ့ ေထာင္က်အမ်ိဳးသား ၂၄၄၂ ေယာက္၊ အမ်ိဳးသမီးအေယာက္ ၅၁၇ ေယာက္ ရွိပါတယ္။ ေထာင္က်နဲ႔အခ်ဳပ္သား ၃၄၁၃ ေယာက္မွာ အမ်ိဳးသမီး ၅၈၆ ေယာက္ ရွိေနပါတယ္။ မႏၱေလးေထာင္မွာလည္း ေထာင္က်နဲ႔ အခ်ဳပ္က် အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ၁၀၃၉ ေယာက္ရွိၿပီး ဒီအေရအတြက္ေတြဟာ ေကာ္မရွင္ကြင္းဆင္းတုန္းက အခ်က္အလက္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကေထာင္ေတြမွာ လူဦးေရ မတန္တဆ ရွိေနတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။
3 years Ago
Up