အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

A d v e r t i s e m e n t With Us

May 21, 2019

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ျပန္လည္သံုးသပ္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း NSPAW အေပၚ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) က ျပန္လည္သံုးသပ္တဲ့ အခမ္းအနားကို ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၊ Green Hill ဟိုတယ္မွာ က်င္းပပါတယ္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးအားလံုး အစိုးရရဲ႕ ပံ့ပိုးကူညီမႈနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားလာၿပီး အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္ေတြကို အျပည့္အဝ ခံစားရရွိေစဖို႔၊ အမ်ိဳးသမီးတို႔ရဲ႕ဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို အသိအမွတ္ျပဳ နားလည္လက္ခံေစမယ့္စနစ္ေတြ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး NSPAW ကို ေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း NSPAW ဟာ ေျခာက္ႏွစ္ရွိလာၿပီျဖစ္ေပမယ့္ သိရွိသူအားနည္းၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြ ဘဝ တိုးတက္ဖို႔အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသးဘူးလို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။ ဒီ ဆယ္ႏွစ္စာ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ေန႔က စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
2 years Ago
Up