အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ထားဝယ္တြင္ စတင္

January 24, 2017

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ထားဝယ္တြင္ စတင္

တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုုးရအဖြဲ႔ကသာ ဦးေဆာင္က်င္းပခြင့္ရွိတဲ့ ေဒသအလုိက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကိုု တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ ထားဝယ္တကၠသိုလ္ ခန္းမမွာ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ေန႔က စတင္ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။ ေဒသအလိုက္ ေဆြးေႏြးမယ့္ အဆိုပါ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကိုု တႏိုင္ငံလံုးအေနနဲ႔ ပထမဆံုုးအႀကိမ္ က်င္းပတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ၃ ရက္တာက်င္းပမယ့္ အဆိုုပါ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ႏိုင္ငံေရးက႑၊ စီးပြားေရးက႑၊ ေျမယာနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑ ဆိုုင္ရာ မူဝါဒစာတမ္းေတြကိုု တင္ျပေဆြးေႏြး အတည္ျပဳသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲ စတင္က်င္းပမယ့္ ပထမေန႔ရက္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရးက႑ဆိုင္ရာ မူဝါဒ စာတမ္းေတြကိုု ဖတ္ၾကားသြားမွာျဖစ္ၿပီး ဒုတိယေန႔ အစည္းအေဝးရက္မွာေတာ့ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑ဆိုုင္ရာ မူဝါဒစာတမ္းေတြကိုု ဆက္လက္ဖတ္ၾကား တင္ျပသြားမွာပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ အဲဒီမူဝါဒစာတမ္းေတြကိုု တက္ေရာက္လာတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုုးမွာေတာ့ အၿပီးသတ္မူဝါဒအေနနဲ႔ အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ၾကမွာပါ။ ေဆြးေႏြးပြဲကိုု အစိုုးရအဖြဲ႔ဝင္ေတြ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ၊ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနမွ ကိုုယ္စားလွယ္ေတြ အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ကိုုယ္စားလွယ္ ၇၀၀ ေက်ာ္ ေဆြးေႏြးေနၾကတာပါ။ အခုက်င္းပေနတဲ့ ေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက အတည္ျပဳလိုုက္တဲ့ မူဝါဒေတြကိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီမွတဆင့္ ၂၁ ရာစု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ တင္ျပသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မူဝါဒတရပ္အေနနဲ႔ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပးရမွာပါ။ ထားဝယ္မွာက်င္းပေနတဲ့ အခုလို ေဒသအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကိုု တိုုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတိုု႔ကသာ ေခၚယူက်င္းပခြင့္ရွိၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာကိစၥေတြ၊ လူမ်ိဳးေရးဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြ၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ေျမယာနဲ႔ သဘာဝသယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲေရး ကိစၥရပ္ေတြကိုုသာ ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိတာပါ။ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အန္စီေအအရ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကိုု လူမ်ိဳး၊ ေဒသ၊ အေၾကာင္းအရာအလိုုက္ အေျခခံၿပီး ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမတို႔မွာ ေဆြးေႏြးက်င္းပသြားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္း၊ ဓာတ္ပုံ - ေက်ာ္စိုး
5 years Ago
Up