အမ်ိဳးသားလူဦးေရ မူဝါဒ ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္မည္

February 6, 2018

ျမန္မာ့လူဦးေရတိုးႏႈန္း က်ဆင္းေန၊ အမ်ိဳးသားလူဦးေရ မူဝါဒ ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရတိုးႏႈန္း က်ဆင္းေနလို႔ “အမ်ိဳးသားလူဦးေရမူဝါဒ” ခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ေရၾကည္ မဲဆႏၵနယ္က ေဒါက္တာစံေရႊဝင္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ေလာက္က လူဦးေရတိုးႏႈန္း ၂ ဒသမ ၀၁ ေလာက္ ရွိရာကေန ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ဒသမ ၈၉ ပဲ ရွိေတာ့တယ္လို႔ ေဒါက္တာစံေရႊဝင္းက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာခဲ့တာပါ။ “၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူဦးေရဟာ ၅၂ သန္းျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက က်ေနာ္တို႔ လက္ခံထားတဲ့ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ လူဦးေရကို အေျခခံၿပီးေတာ့ တြက္ခ်က္ထားတဲ့ ခန္႔မွန္းလူဦးေရက ၆၂ သန္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူဦးေရ ကြာျခားမႈက ၁၀ သန္း ျဖစ္ပါတယ္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ လူဦးေရတိုးႏႈန္းက ဒသမ ၈၉ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ေလာက္က ၂ ဒသမ ၀၁ ေလာက္ ျဖစ္တာကေန တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလာၿပီးေတာ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ  ဒသမ ၈၉ ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ လူဦးေရဟာ တျဖည္းျဖည္း တိုးႏႈန္းေတြ က်ဆင္းေနတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ေတြ႔ရပါတယ္။” ေဒါက္တာစံေရႊဝင္းရဲ႕  “အမ်ိဳးသားလူဦးေရ မူဝါဒ” ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ေရးဆြဲဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိတယ္လို႔ ေျဖၾကားသြားပါတယ္။ “ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေလ့လာဆန္းစစ္ထားတဲ့ သုေတသနစာတမ္းမ်ားက ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို မူတည္ၿပီး လူဦးေရမူဝါဒ ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားတယ္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့  လူဦးေရဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒနဲ႔  မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းဖို႔ လိုအပ္တယ္။”လို႔ ၀န္ႀကီးကေျပာပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ကို ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၄ရက္ကတည္းက ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၆ မတ္လ ၂၉ ရက္မွာ  အစိုးရက  ဖ်က္သိမ္းခဲ့လို႔  ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳဖို႔  ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႔သို႔ တင္ျပထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရရွိရင္  လူဦးေရမူဝါဒ ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေကာ္မရွင္က ဦးစီးၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနေပါင္းစုံ ပါတဲ့ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာသြားပါတယ္။
3 years Ago
Up