အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအာမခံစနစ္

June 6, 2017

အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအာမခံစနစ္ တည္ေထာင္ရန္ကိစၥ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးမည္

  အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး အာမခံစနစ္ တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လက္ခံေဆြးေႏြးဖို႔  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ေရၾကည္မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္  ေဒါက္တာဦးစံေရႊဝင္း တင္သြင္းတဲ့ အဆိုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔   ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ဟာ လူတိုင္းလက္လွမ္းမီတဲ့  က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ (Universal Health Coverage) ကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔၊  ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြအပါအဝင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ထိေရာက္တဲ့ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြ အခ်ိန္မီရရွိေစဖို႔နဲ႔  အဆိုပါ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ရန္ပံုေငြေတြ လံုေလာက္စြာ ရရွိႏိုင္ဖို႔ အတြက္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီအဆိုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္က လက္ခံ ေဆြးေႏြးဖို႔  သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ၿပီး အဆုိနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး  ေဆြးေႏြးလုိတဲ့  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အမည္စာရင္း တင္သြင္းၾကဖို႔လည္း အသိေပးေၾကညာထားပါတယ္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔  ေဆး႐ုံေတြ အသစ္တည္ေဆာက္ေပးေနရာမွာ  ဘ႑ာရန္ပံုေငြ ေပၚမူတည္ၿပီး  ဦးစားေပးအစီအစဥ္အတိုင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ စံကိုက္တိုက္နယ္ေဆး႐ုံ (၄၀) ယူနစ္ေလာက္သာ  ေဆာက္ လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက မေန႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာသြားပါတယ္။ ဒ့ါအျပင္ လက္ေထာက္က်န္းမာေရးမႉးေတြ အပါအဝင္ သားဖြားဆရာမေတြနဲ႔ အေျခခံ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြအားလံုးအတြက္ “လုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳေရးအတြက္ ကာကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒ” တရပ္ေပၚထြန္းလာဖို႔  ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရးမႉးအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ သူနာျပဳသားဖြား ေကာင္စီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳ သားဖြားအသင္းေတြနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ သြားမယ္လို႔လည္း ၀န္ႀကီးကေျပာသြားပါတယ္။
4 years Ago
Up