အမိ်ဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ

January 5, 2017

အမိ်ဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ခ႐ိုင္ ၃ ခုခြဲၿပီး က်င္းပမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေဒသအလုိက္ အမိ်ဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ခ႐ိုင္ ၃ ခုခြဲၿပီး က်င္းပၾကေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) အဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။ ထားဝယ္ခ႐ိုင္မွာ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔ကေန ၆ ရက္ေန႔အထိ၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္မွာ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ကေန ၁၃ ရက္ေန႔အထိနဲ႔ ေကာ့ေသာင္ခ႐ိုင္မွာေတာ့ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ကေန ၁၇ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ (၃) ခ႐ိုင္ကေနရရွိလာတဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကိုစုစည္းၿပီး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးရဲ႕ မူဝါဒဆိုင္ရာစုစည္းခ်က္ေတြအျဖစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ကေန ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ထားဝယ္ၿမိဳ႕မွာ အၿပီးသတ္ ေဆြးေႏြးသြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up