အမိန္႔စာ

February 15, 2019

တရားခံၾကည္လင္း(ေခၚ) ဖုိးထူးကို မေသမခ်င္းလည္ပင္းႀကိဳးကြင္းစြပ္၍ သတ္ေစရန္အမိန္႔စာ

ေရွ႕ေန ဦးကုိနီလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၾကည္လင္းအပါအ၀င္ ၄ ဦးကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္မွာ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တရား႐ံုးက  အမိန္႔ခ်မွတ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ ဒုၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးရဲလြင္က သတင္းသမားေတြကို အမိန္႔စာျပန္လည္ဖတ္ျပခဲ့ပါတယ္။ “ဒီလူသတ္မႈမွာဆုိလုိ႔ရွိရင္ တရားခံၾကည္လင္း(ေခၚ) ဖုိးထူး အေပၚမွာ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၀၂ (၁) (ခ) / ၃၄ အရ ျပစ္မႈထင္ရွားေတြ႔ရွိရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ေသဒဏ္က်ခံေစရန္၊ ယင္းတရားခံအား မေသမခ်င္းလည္ပင္းႀကိဳးကြင္းစြပ္၍ သတ္ေစရန္၊ ဒါ့အျပင္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၀၂ (၂) အရလည္း ျပစ္မႈထင္ရွားေတြ႔ရွိရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀ က်ခံေစရန္၊ ေထာင္ဒဏ္ကေနၿပီးေတာ့ ခ်ဳပ္ရက္ေတြကို ထုတ္ႏုတ္က်ခံေစရန္ တရားခံၾကည္လင္း (ေခၚ) ဖုိးထူးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အမိန္႔ခ်မွတ္ပါတယ္။” “က်န္ ၂ တရားခံ ေအာင္၀င္းေဇာ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သူဟာ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၀၂ (၁) (ခ) / ၃၄ အရ ျပစ္မႈထင္ရွားေတြ႔ရွိရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ေသဒဏ္က်ခံေစရန္၊ ယင္းတရားခံအား မေသမခ်င္း လည္ပင္းႀကိဳးကြင္းစြတ္၍ သတ္ေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ပါတယ္။ ” နံပါတ္ ၃ တရားခံျဖစ္တဲ့ ေဇယ်ာၿဖိဳးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၂၀၁  အရ ျပစ္မႈထင္ရွားေတြ႕ရွိရတဲ့အတြက္ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၅ နွစ္က်ခံေစရန္၊ ေထာင္ဒဏ္မွ ခ်ဳပ္ရက္မ်ားကုိ ထုတ္ႏုတ္က်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ၄ တရားခံ ေအာင္၀င္းထြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ၄င္းဟာဆုိလုိ႔ရွိရင္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၂၁၂ အရ ျပစ္မႈထင္ရွားေတြ႕ရွိရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ အလုပ္နဲ႔ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ က်ခံေစရန္၊ ေထာင္ဒဏ္မွ ခ်ဳပ္ရက္မ်ားကုိ ထုတ္ႏုတ္က်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ဒီကေန႔ အထူးခုံရုံးက ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ရာဇ၀တ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၄၅ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စီရင္ခ်က္အမိန္႔မွာပါတ့ဲ ျပစ္ဒဏ္ေတြကုိ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တမႈျဖစ္တ့ဲ ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခရုိင္တရားရုံးရဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ရာ၀တ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၄၆ မွာ တရားခံၾကည္လင္း (ေခၚ) ဖုိးထူးအေပၚမွာ လက္နက္မ်ားအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (ဃ) နဲ႔ ၁၉ (စ) တို႔အရ အသီးသီးျပစ္မႈထင္ရွားေတြ႕ရွိရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ဒီပုဒ္မ တခုစီအတြက္ အလုပ္နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္စီ က်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ပါတယ္။ ယင္ျပစ္ဒဏ္ ႏွစ္ရပ္ကုိေတာ့ တၿပိဳင္နက္ က်ခံေစရန္ အထူးခုံရုံးကေနၿပီးေတာ့ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။
4 years Ago
Up