အမတ္ေလာင္းအမည္စာရင္း

August 3, 2015

ေရေဘးေၾကာင့္ အမတ္ေလာင္းအမည္စာရင္းတင္သြင္းရမည့္ရက္ ထပ္တိုးေပး

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးကေန ၀င္ၿပဳိင္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရမယ့္ေနာက္ဆံုး ေန႔ရက္ကို ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ထိ ရက္ထပ္တိုးေပး လိုက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာပါတယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းတခ်ိဳ႕မွာ ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံ၊ ေျမၿပဳိ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြႀကံဳေတြ႕ေနရတာနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခ်ဳိ႕ရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြအရ သတ္မွတ္ရက္ကို တိုးျမႇင့္ျပင္ဆင္ေျပာင္း လဲေပးလိုက္တာလို႔ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ စာရင္းတင္သြင္းရမယ့္ ေနာက္ဆံုးရက္ကို မူလက ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ေန႔လို႔ ေၾကညာထားရာကေန ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ထိ တိုးေပးလိုက္တာျဖစ္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ရုပ္သိမ္းႏိုင္တဲ့ေနာက္ဆံုးရက္ကိုလည္း ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္နဲ႔ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း စိစစ္မယ့္ရက္ကို ၾသဂုတ္လ ၁၈ မွ ၂၇ ထိ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုက္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔အထိ တသီးပုဂၢလ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၃၉ ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းေပါင္း ၈၆၈ ဦး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွာ လက္ရွိ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up