အမည္မည္းစာရင္း

March 27, 2017

အစိုးရသစ္လက္ထက္ အမည္မည္းစာရင္း၀င္ လူပုဂိၢဳလ္ ၆၀၀ ေက်ာ္ ပယ္ဖ်က္ေပး

အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ဘလက္လစ္ အမည္မည္း စာရင္း၀င္သူ လူပုဂိၢဳလ္ ၆၀၀ ေက်ာ္ကို စာရင္းက ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ၿပီး က်န္ရွိေနသူေတြကိုလည္း ဆက္လက္ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒီေန႔ထုတ္ အစိုးရသတင္းစာမ်ားမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနရဲ႕ တႏွစ္တာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ အခုလို ေဖာ္ျပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အမည္မည္းစာရင္း၀င္ေနသူေတြကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔လည္း သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ “အစိုးရသစ္၏ ရက္ ၁ဝဝ သစၥာစီမံခ်က္ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၂၄၈ ဦး၊ ႏိုင္ငံျခားသား ၃၇၁ ဦး စုစုေပါင္းလူပုဂၢိဳလ္ ၆၁၉ ဦးကို အမည္မည္းစာရင္းမွ စိစစ္ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ သျဖင့္ အမည္မည္း စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ ျပည္ဝင္/ ျပည္ထြက္ ျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ က်န္ရွိသည့္ (Blacklist) စာရင္းမ်ားမွ အမည္မည္းစာရင္း ေရးသြင္းထားသည့္ အေၾကာင္းရင္းေပၚမူတည္ၿပီး အမည္မည္းစာရင္းမွပယ္ဖ်က္ေရး စိစစ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္။” အမည္မည္းစာရင္း၀င္ေနသူ လူပုဂၢိဳလ္ ဘယ္ေရြ႔ဘယ္မွ် က်န္ရွိေနေသးတယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ သတင္းမွာ ေဖာျ္ပထားျခင္း မရွိပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈ ႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႔ Interpol အဖြဲ႔က အေၾကာင္းၾကားခ်က္အရ ေရးသြင္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၊ လုံၿခံဳေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားရဲ႕ ညိႇႏႈိင္းခ်က္၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရးသြင္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးက သူတို႔ရဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ား တာဝန္ပ်က္ကြက္မႈ၊ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ၊ ေငြေၾကးကိစၥရပ္တို႔ေၾကာင့္ အေရးယူၿပီး ျပည္ပ ထြက္ခြာမႈတားျမစ္ေပးရန္ ညိႇႏႈိင္းခ်က္တို႔အရ ေရးသြင္းထားသူမ်ားဟာ အမည္မည္းစာရင္း ၀င္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာ အမည္မည္းစာရင္း၀င္သူ လူပုဂိၢဳလ္ ၆၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ၿပီး အမည္မည္းစာရင္း၀င္ ဆရာ၀န္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္း အမည္မည္းစာရင္းက ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။
6 years Ago
Up