အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ အေခ်ာသတ္ေရး ေဆြးေႏြး (ဓာတ္ပုံ)

July 22, 2015

အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္ အေခ်ာသတ္ေရး ေဆြးေႏြး (ဓာတ္ပုံ)

ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုုပ္ငန္းေကာ္မတီ (ယူပီဒဗလ်ဴစီ) နဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ညႇိႏိႈင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (အက္စ္ဒီ) တို႔ရဲ႕ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (အန္စီေအ) အေခ်ာသတ္ေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႔ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွာ ဒီေန႔ စတင္က်င္းပေနပါတယ္။ ဓာတ္ပုံ - မ်ဳိးေဇာ္လင္း  
6 years Ago
Up