အပစ္မရပ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား အခ်ိန္မဆြဲရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ

October 29, 2016

အပစ္မရပ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား အခ်ိန္မဆြဲရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ

အပစ္ရပ္လက္မွတ္မထိုးေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔ေတြရဲ႕ အေနအထားကို နားလည္ေပမယ့္ အခ်ိန္မဆြဲၾကပါနဲ႔လို႔ ႏိုင္ငံတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာလုပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တပ္ဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ အစိုးရကို နားလည္ေပးဖို႔ လိုတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ "က်မတို႔ဟာ အခ်ိန္ဆြဲႏိုင္တဲ့အေျခအေနမွာ မရွိပါဘူး။ က်မတို႔ႏိုင္ငံဟာ အခ်ိန္ဆြဲလို႔မရပါဘူး။ ဆယ္စုႏွစ္ေတြနဲ႔ခ်ီၿပီး က်မတို႔ႏိုင္ငံဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ငတ္မြတ္ေနခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ျပင္ပကေနၿပီးေတာ့ အခ်ိန္မဆြဲပါနဲ၊ အားလံုးပါ၀င္ၾကပါ။ ဒီလို ေျပာျခင္းအားျဖင့္ လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးတဲ့ အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ အေနအထားကို က်မတို႔ နားလည္မႈ မေပးလို ့မဟုတ္ပါဘူး၊ နားလည္မႈ ေပးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း တဖက္က ျပန္ၿပီးေတာ့ ကြ်န္မတို႔ကို နားလည္မႈေပးေစခ်င္ပါတယ္။" အစည္းအေ၀းမွာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈေဆာင္ ရြက္ခ်က္ေတြကုိ UPDJC အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႔က ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ အဆင့္ဆင့္ပုံစံကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျခင္း၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျခင္း၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ (တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ) လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျခင္း၊ UPDJC ႐ုံးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံဆိုင္ရာ မူ၀ါဒအား အတည္ျပဳျခင္း၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ေခါင္း စဥ္မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီစည္းေ၀းပြဲကို ဒီေန႔ ဆက္လက္က်င္းပျပဳလုပ္ေနၿပီး အစိုးရက ဒုတိယပင္လံုညီလာခံကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ဖုိ႔ လ်ထားေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။
6 years Ago
Up