အန္၀ါအီဘရာဟင္

October 14, 2018

အန္၀ါအီဘရာဟင္ ႏိုင္ငံေရးေလာကသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာ

မေလးရွား ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာငး္ အန္နဝါအီဘရာဟင္ဟာ ႏုိင္ငံေရးေလာကကို ပထမဆံုး အႀကိမ္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္မႈအျဖစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က မဲ႐ံုေတြဆီ သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မဟာသီယာ ကတိျပဳထားသလုိ လာမယ့္ မေလးရွား ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အန္နဝါကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး ရရိွဖို႔ လမး္ခင္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အန္နဝါ့အေနနဲ႔ ၿပိဳင္ဘက္ ၆ ဦးနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာပါ။ အန္နဝါဟာ လိင္တူခ်င္းဆက္ဆံမႈ ျပစ္ဒဏ္နဲ႔ ေထာင္က်ေနတာမို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္နုိင္ခဲ့ျခင္း မရိွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မဟာသီယာနဲ႔ သူရဲ႕ျပန္လည္ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံမႈဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရဖို႔ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္   မဟာသီယာက အန္နဝါကို လြတ္ၿငိမး္ခ်မး္သာခြင့္ေပးခဲ့တယ္လို႔ ႐ိုက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
3 years Ago
Up