အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရဖြဲ ့ႏိုင္ၿပီ

November 13, 2015

အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရဖြဲ ့ႏိုင္ၿပီ

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဒီေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ား ေၾကညာခ်က္အရ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၀ ဦးနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ၂၃၈ ဦး အႏိုင္ရေနပါၿပီ။ လႊတ္ေတာ္ ၂ရပ္ လံုးတြင္ အႏိုင္ရတာျဖစ္ၿပီး အႏိုင္ရ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၃၄၈ ဦး ရွိတာေၾကာင့္ အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရဖြဲ႔ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃၂၉ ) ဦး လိုအပ္ပါတယ္။
7 years Ago
Up