အန္အယ္လ္ဒီ မႏၲေလးတိုင္း ေရြးေကာက္ပဲြေအာင္နိုင္ေရး လွည့္ၿပီ

September 8, 2015

အန္အယ္လ္ဒီ မႏၲေလးတိုင္း ေရြးေကာက္ပဲြေအာင္နိုင္ေရး လွည့္ၿပီ (ဓာတ္ပံု)

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ မႏၲေလးတိုင္း ေရြးေကာက္ပဲြေအာင္နိုင္ေရး လွည့္ၿပီ ဓာတ္ပံု - ဘႀကီးေအာင္၊ ၿငိမ္းမိုးေနာင္
6 years Ago
Up