အန္အယ္လ္ဒီအစိုူးရ

May 17, 2017

ေနာက္ေၾကာင္းမျပန္ေရးမူဝါဒ၊ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ တရားစဲြခံရျခင္းႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ

  ယခုတေလာ စိတ္ဝင္စားစရာ သတင္းႏွစ္ခု ဖတ္ရသည္။ တခုမွာ မေကြးတုိင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ၏ ယခင္အစိုးရ သက္တမ္းအတြင္းက ေငြအလဲြသုံးစားလုပ္မႈကိစၥကို လက္ရိွအစိုးရက ဥပေဒအရ တရားမစြဲဆိုျခင္းႏွင့္ ၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ခံအမတ္မ်ားက အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရကို တရားစဲြမည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ မေကြးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊမွာ ယခင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္က ေရနံ လက္ယက္တြင္းတိမ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ဝန္ေဆာင္ခအျဖစ္ ေကာက္ခံထားေသာ ေငြက်ပ္ ၇ ဒသမ ၄၉၅ ဘီလီယံကုိ အစိုးရသစ္ တက္လာသည့္အခါ လဲႊေျပာင္းမေပးခဲ့သည့္အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရာမွ ေပၚထြက္လာသည့္အမႈ ျဖစ္ေလသည္။ အဆိုပါေငြမ်ားအနက္ က်ပ္ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္မွာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအတြက္ အလႉေငြႏွင့္ ေရႊသုခ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း စသည့္အသင္းအဖဲြ႔မ်ားထံ နည္းမိ်ဳးစံုျဖင့္ ေရာက္ရိွေနသည္ဟု ဆုိေလသည္။ က်န္ေသာ က်ပ္ေငြ ၄ ဘီလီယံမွာ ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အသံုးျပဳထားသည္ဟု ဆိုထားၿပီး မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သံုးထားေၾကာင္း သိရိွရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္အတူ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီထံ လႉဒါန္းခဲ့သည္ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႔က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက အဆိုပါကိစၥမွာ ၎တို႔ပါတီႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရိွဘဲ စြပ္စဲြေျပာဆိုမႈမ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ တုံ႔ျပန္မည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊက ေရႊသုခ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဥကၠ႒ ဦးၾကည္ထြန္းမွတဆင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၄ စီးႏွင့္ ဘက္ဟိုးယာဥ္ ၁ စီးကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔ထံ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔က ျပည္လည္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေရႊသုခ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းကို လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့သည့္ က်ပ္ေငြ ၁ ဒသမ ၅၇ ဘီလီယံကို ဇူလိုင္လ ေနာက္ဆံုးပတ္မတိုင္မီ ျပန္လည္ေပးအပ္ပါမည္ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳထံ အေၾကာင္းၾကားထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထုိကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဦးဝင္းထိန္က အမိ်ဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးမူဝါဒအရ တရားစဲြဆိုျခင္း ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားေလသည္။ အဆိုပါကိစၥကို Frontier သို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ “ဒါေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ အခိ်န္မေရြး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွန္လို႔ရတယ္။ သို႔ေသာ္ မလုပ္ခ်င္ဘူး။ အမိ်ဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဦးစားေပးလို႔” ဟု ဆိုပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ႀကံဳႀကိဳက္သျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အာဏာသက္ေရာက္မႈ (Retrospectiv effect) ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ရွင္းျပလိုပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း (၁) အေျခခံမူမ်ား၊ ပုဒ္မ ၄၃ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္မွာ… ၄၃။ မည္သည့္ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမၽွ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အာဏာသက္ေရာက္ေစရန္ ျပ႒ာန္းခြင့္မရိွေစရ ….ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ လႊတ္ေတာ္က ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒတခုကို ျပ႒ာန္းသည့္အခါတြင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အာဏာသက္ေရာက္ေစသည့္ ပုဒ္မမ်ား ျပ႒ာန္းျခင္းမျပဳရဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ပိုမိုရွင္းလင္းေစရန္ ဥပမာေပးလိုပါသည္။ ဥပမာ… “အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အရက္ေသစာ ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရ။ ေရာင္းခ်ပါက ထိုသူကို အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ၁ လ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ေငြ ၁ သိန္း ေပးေဆာင္ေစရမည္။ ယခု ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ဤဥပေဒကို မျပ႒ာန္းမီ တႏွစ္ကာလအတြင္းက ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲမႈမ်ားလည္း အက်ံဳးဝင္သည္။” ဆိုေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မိ်ဳး မျပ႒ာန္းရဆုိသည့္ အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒမ်ားမွာ သမၼတက လက္မွတ္ထိုးၿပီးသည့္ေန႔၊ သို႔မဟုတ္ သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မျပဳလၽွင္ သတ္မွတ္ကာလျပည့္ေျမာက္သည့္ ေန႔ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ လက္မွတ္ေရးထိုးခ်က္ကို ရရိွၿပီးသကဲ့သို႔ ဥပေဒျဖစ္လာမည္ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္ ျဖစ္ေလသည္။ အဆိုပါဥပေဒတြင္ သီးျခားေဖာ္ျပထားခ်က္ မပါလၽွင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ ရက္မွစ၍ အာဏာသက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ေလရာ အဆိုပါဥပေဒအာဏာ မသက္ေရာက္မီ ေန႔ရက္မ်ားက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကိစၥမ်ားမွာ တရားဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းသည့္ကိစၥမ်ား မဟုတ္သျဖင့္ အေရးယူ၍ မရေပ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃ တြင္ သံုးႏႈန္းထားေသာ “ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အာဏာသက္ေရာက္ေစရန္ ျပ႒ာန္းခြင့္ မရိွေစရ” ဆိုသည့္ စည္းမ်ဥ္းမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕၏ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္မ်ားက လိုက္နာက်င့္သံုးေနၾကေသာ အေျခခံမူတရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁) ပုဒ္မ (၉) အပိုဒ္ခဲြ ၃ ႏွင့္ အခန္း(၁) ပုဒ္မ (၁၀) တို႔တြင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အာဏာသက္ေရာက္သည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဝက္စ္မင္စတာ ပါလီမန္စနစ္ကို က်င့္သံုးေသာ (ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း) ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ပါလီမန္တြင္မူ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အာဏာသက္ေရာက္သည့္ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းႏိုင္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ပါလီမန္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေျခခံမူ (Doctrine of parliamentary supremacy) အရ ပါလီမန္အေနျဖင့္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခြင့္ရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေလးအနက္ထားေသာ (သို႔မဟုတ္) ေရးသားျပ႒ာန္းထားေသာ အေျခခံဥပေဒရိွသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အာဏာသက္ေရာက္သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈကို တားျမစ္ထားေလ့ရိွသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒပါ “ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အာဏာသက္ေရာက္ျခင္း” ဆိုေသာ စကားလံုးကို လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ေရာေထြး ေျပာဆိုမႈမ်ား ရိွသည္။ ပုဒ္မ ၄၄၅ ပါ ယခင္ နဝတ၊ နအဖ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ တရားစဲြဆိုခြင့္ မရိွေစရ ဆိုသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ေရာေထြးေျပာဆိုလ်က္ရိွၾကျခင္းကို ေတြ႔ရသည္။ ပုဒ္မ ၄၄၅ မွာ အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁၄) ကူးေျပာင္းေရးကာလ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ပါရိွၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုိထားပါသည္။ ၄၄၅။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီတို႔၏ မူဝါဒလမ္းညႊန္မႈမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အမိန္႔ျပန္တမ္းမ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိ္မ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႔ႏွင့္ ႏို္င္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီတုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ တာဝန္ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ဆက္ခံသည္။ ယင္းအဖဲြ႔ သို႔မဟုတ္ အဖဲြ႔ဝင္ တဦးဦး သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖဲြ႔ဝင္တဦးဦး၏ တာဝန္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ယင္းတို႔အား တရားစဲြဆိုျခင္း၊ အေရးယူျခင္း မရိွေစရ။ ဟု ဆိုထားသျဖင့္ ယခင္ နဝတ၊ နအဖ အစိုးရအဖဲြ႔ဝင္မ်ားကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ တရားစဲြခြင့္မရိွဟု ေရာေထြးနားလည္လိုက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပုဒ္မ ၄၄၅ က ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸာယ္အမွန္မွာ နဝတ၊ နအဖ အစိုးရအဖဲြ႔ဝင္မ်ားအေပၚ တာဝန္အရ (အထက္၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ) ေဆာင္ရြက္ခဲ့ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထုိစဥ္က တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေစကာမူ ယင္းတို႔အား တရားစဲြဆိုျခင္း၊ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္ဟုသာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တာဝန္အရမဟုတ္ဘဲ ထိုစဥ္က တည္ဆဲဥပေဒတရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လၽွင္ တရားမစဲြရ၊ အေရးမယူရဟု တားျမစ္ထားျခင္း မရိွေခ်။ ဥပမာအားျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈ၊ အမ်ားျပည္သူပိုင္ပစၥည္း အလဲြသံုးစားမႈ စသည္တို႔မွာ ထိုစဥ္က တည္ရိွေနေသာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္အျပင္ တာဝန္ေပး ေစခိုင္းျခင္းေၾကာင့္ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၄၄၅ ႏွင့္ အက်ံဳးဝင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ျပင္ ပုဒ္မ ၄၄၅ က ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားသည္မွာ ယခင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီအဖဲြ႔ သို႔မဟုတ္ အဖဲြ႔ဝင္တဦးဦးအေပၚ ထုိစဥ္က တာဝန္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တက္လာသည့္ အစုိးရအဖဲြ႔ဝင္မ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားျခင္း မဟုတ္ပါေခ်။ ေနာက္တက္လာသည့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖဲြ႔လက္ထက္က အစိုးရ အဖဲြ႔ဝင္ေဟာင္းမ်ား၏ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႔ရိွလာခဲ့လၽွင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားစဲြ၊ မစဲြ ဆိုသည္မွာ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ၏ ေပၚလစီႏွင့္သာဆိုင္ၿပီး အေျခခံဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရိွေခ်။ အေျခခံဥပေဒက ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားသည္မွာ နဝတ၊ နအဖအဖဲြ႔ႏွင့္ အဖဲြ႔ဝင္ေဟာင္းမ်ား၏ ထိုစဥ္က တာဝန္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သက္သက္အေပၚတြင္သာ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အာဏာမတည္မီက တပ္မေတာ္အစိုးရက ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ပဋိညာဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေစ၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ လက္ရိွအစိုးရအား တရားစဲြဆိုႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကို ပုဒ္မ ၄၅၇ တြင္ ေပးထားျပန္သည္။ ၄၅၇။ (က) ဤဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအာဏာ မတည္မီက ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားရိွခဲ့ေသာ ပဋိညာဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ေစ၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအား တရားစဲြဆိုႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးအရ၊ တရားစဲြဆိုရန္ ေပၚေပါက္ခဲ့လၽွင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တရားစဲြဆုိႏိုင္သည္။ (ခ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အမည္ျဖင့္ တရားစဲြဆိုႏိုင္သည္။ ထို႔နည္းတူပင္ တရားစဲြဆုိျခင္းကို ခံႏိုင္သည္။ ထုိသို႔ ဆိုထားသည့္အတြက္ အေျခခံဥပေဒ အာဏာမတည္မီက ယခင္ အစိုးရအသီးသီး၊ အဆက္ဆက္တို႔ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားခဲ့ေသာ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္စာတမ္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ လက္ရိွတည္ဆဲ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကို တရားစဲြဆုိႏိုင္သည္ဟု ဆိုလုိျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖဲြ႔ MPU၊ ညီညြတ္ေသာအမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ UNDO၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးေကာ္မတီ၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢနဲ႔ ကရင္အမိ်ဳးသမီးအစည္းအ႐ံုး စသည့္ အဖဲြ႔အစည္း ၅ ခုက စုေပါင္းၿပီး အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရကို တရားစဲြဆိုမည္ဟု ေမလ ၂ ရက္က သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္ကာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ၎တို႔ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွ သိရိွရသည္မွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပဲြ က်င္းပျပဳလုပ္ အတည္ျပဳခဲ့စဥ္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသာ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ၂၀၁၄ ျပည္လံုးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရရိွသည့္ တျပည္လံုး လူဦးေရစာရင္း ကိုက္ညီမႈမရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တရားစဲြဆိုသြားမည္ ဆိုပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရကို ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေပၚေစရန္ မဟုတ္ဘဲ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို တနည္းတလမ္းအားျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရိွရသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အမိ်ဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို အဓိကထားသည့္ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔လာမည့္အေရးကို လိုလားမည္ မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။ အကယ္၍ အဆုိပါတရားစဲြဆုိမႈ တရား႐ံုးေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရိွလာပါက အဆံုးအျဖတ္ ေပးရမည္မွာ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရမဟုတ္ဘဲ (၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက သီးျခား လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးထားပါသည္ဆိုေသာ) တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္သာ ျဖစ္သျဖင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ လြတ္လပ္မႈ ရိွ၊ မရိွ ဆိုသည္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား က်ိဳးေၾကာင္းဆိီေလ်ာ္မႈ ရိွ၊ မရိွ စိတ္ဝင္စားစြာ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရန္သာ ရိွပါေတာ့သည္။ ရဲထြန္း (သီေပါ)
4 years Ago
Up