အန္ခုိင္းၿပီး မူးယစ္ေဆး ျဖတ္ေပးသည့္ ထုိင္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္း (႐ုပ္သံ)

September 30, 2015

အန္ခုိင္းၿပီး မူးယစ္ေဆး ျဖတ္ေပးသည့္ ထုိင္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္း (႐ုပ္သံ)

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ကေန ၂ နာရီၾကာ ကားေမာင္းသြားရတဲ့ ၀ပ္သမ္ခရာေဘာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာ မူးယစ္ေဆးစြဲေနတဲ့ သူေတြကုိ ေဆးတမ်ဳိး တုိက္ေကၽြးၿပီး အန္ခုိင္းကာ မူးယစ္ေဆး ျဖတ္ေပးေနပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းကို မူးယစ္ေဆးျဖတ္ဖို႔အတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲတဲ့ သူေတြကို မိသားစုေတြက လာေရာက္အပ္ႏွံေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ထုိင္းႏုိင္ငံျပင္ပက လူေတြကလည္း ဒီေက်ာင္းမွာ လာေရာက္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆ နာကို ကုသခံႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းကိုေရာက္တာနဲ႔ ဦးစြာပထမ သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ရပါတယ္။ သံဃာေတာ္ေတြ ေျပာတဲ့ သႏၷိ႒ာန္ကို လူအမ်ားေရွ႕မွာ ရြတ္ဆိုရပါတယ္။ ဒီသႏၷိ႒ာန္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရင္ အႏၱရာယ္နဲ႔ ႀကဳံရမယ္လို႔လည္း ထုိင္းေတြက မွတ္ယူထားပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းကို တႀကိမ္ပဲ လာခြင့္ရမွာ ျဖစ္သလို ေနာက္တႀကိမ္လာခြင့္ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေက်ာင္းကိုလာဖို႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္တာနဲ႔ လက္က်န္ဘ၀ကို မူးယစ္ေဆး၀ါး ျဖတ္ရမယ္လို႔ စိတ္ကို ဒုန္းဒုန္းခ် ပိုင္းျဖတ္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ၿပီးရင္ေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျဖတ္တဲ့ေနရာကို ေခၚသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ လူတေယာက္က အနည္းဆုံး ၇ ရက္ ေနရမွာျဖစ္ၿပီး ျပင္ပေလာကနဲ႔ လုံး၀ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနာက္ ေက်ာင္းက နိစၥဓူ၀ လုပ္ငန္းေတြကို ကူညီရမွာ ျဖစ္သလို ေန႔တုိင္း ညေန ၃ နာရီမွာ အန္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားသားေတြဆိုရင္ ၅ ရက္တိတိ အန္ရမွာျဖစ္ၿပီး ဒီ အန္တဲ့အလုပ္က ေတာ္ေတာ္ ျပင္းထန္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ သံဃာေတာ္ေတြက အရသာနည္းနည္းဆိုးတဲ့ ေသာက္စရာတခု ေပးပါတယ္။ ဒီဟာကို ေရမ်ားမ်ားနဲ႔ ထည့္ေဖ်ာ္ၿပီး ေသာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ အန္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမ ၂ ရက္ကေတာ့ ငရဲလို ခံစားရမွာျဖစ္ၿပီး ဒီေနရာက ထြက္သြားခ်င္ကာ ေနထုိင္မေကာင္းသလို ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူတိုင္းက အဆင္ေျပသြားေအာင္ ကူညီမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔တုိင္း အန္ၿပီးသြားရင္ေတာ့ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး လုပ္စရာ မလိုေတာ့ဘဲ ညည္းၿပီး အီေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။၅ ရက္ေျမာက္ဆုိရင္ေတာ့ သက္သာ အဆင္ေျပလာမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းဟာ အျပင္ေလာကနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ထားတဲ့အတြက္ အေတြးကိုသာ အေဖာ္လုပ္ေနရၿပီး လုပ္ခဲ့တာေတြကို ျပန္ၿပီး ေတြးေတာဖို႔ အခ်ိန္ရလာသလို ကိုယ္လုပ္ခဲ့တာေတြကို တာ၀န္ယူဖို႔အတြက္ ေတြးေတာမိလာေစတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
6 years Ago

အန္ခုိင္းၿပီး မူးယစ္ေဆး ျဖတ္ေပးသည့္ ထုိင္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္း (႐ုပ္သံ)

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ကေန ၂ နာရီၾကာ ကားေမာင္းသြားရတဲ့ ၀ပ္သမ္ခရာေဘာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာ မူးယစ္ေဆးစြဲေနတဲ့ သူေတြကုိ ေဆးတမ်ဳိး တုိက္ေကၽြးၿပီး အန္ခုိင္းကာ မူးယစ္ေဆး ျဖတ္ေပးေနပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းကို မူးယစ္ေဆးျဖတ္ဖို႔အတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲတဲ့ သူေတြကို မိသားစုေတြက လာေရာက္အပ္ႏွံေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ထုိင္းႏုိင္ငံျပင္ပက လူေတြကလည္း ဒီေက်ာင္းမွာ လာေရာက္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆ နာကို ကုသခံႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းကိုေရာက္တာနဲ႔ ဦးစြာပထမ သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ရပါတယ္။ သံဃာေတာ္ေတြ ေျပာတဲ့ သႏၷိ႒ာန္ကို လူအမ်ားေရွ႕မွာ ရြတ္ဆိုရပါတယ္။ ဒီသႏၷိ႒ာန္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရင္ အႏၱရာယ္နဲ႔ ႀကဳံရမယ္လို႔လည္း ထုိင္းေတြက မွတ္ယူထားပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းကို တႀကိမ္ပဲ လာခြင့္ရမွာ ျဖစ္သလို ေနာက္တႀကိမ္လာခြင့္ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေက်ာင္းကိုလာဖို႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္တာနဲ႔ လက္က်န္ဘ၀ကို မူးယစ္ေဆး၀ါး ျဖတ္ရမယ္လို႔ စိတ္ကို ဒုန္းဒုန္းခ် ပိုင္းျဖတ္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ၿပီးရင္ေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျဖတ္တဲ့ေနရာကို ေခၚသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ လူတေယာက္က အနည္းဆုံး ၇ ရက္ ေနရမွာျဖစ္ၿပီး ျပင္ပေလာကနဲ႔ လုံး၀ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနာက္ ေက်ာင္းက နိစၥဓူ၀ လုပ္ငန္းေတြကို ကူညီရမွာ ျဖစ္သလို ေန႔တုိင္း ညေန ၃ နာရီမွာ အန္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားသားေတြဆိုရင္ ၅ ရက္တိတိ အန္ရမွာျဖစ္ၿပီး ဒီ အန္တဲ့အလုပ္က ေတာ္ေတာ္ ျပင္းထန္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ သံဃာေတာ္ေတြက အရသာနည္းနည္းဆိုးတဲ့ ေသာက္စရာတခု ေပးပါတယ္။ ဒီဟာကို ေရမ်ားမ်ားနဲ႔ ထည့္ေဖ်ာ္ၿပီး ေသာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ အန္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမ ၂ ရက္ကေတာ့ ငရဲလို ခံစားရမွာျဖစ္ၿပီး ဒီေနရာက ထြက္သြားခ်င္ကာ ေနထုိင္မေကာင္းသလို ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူတိုင္းက အဆင္ေျပသြားေအာင္ ကူညီမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔တုိင္း အန္ၿပီးသြားရင္ေတာ့ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး လုပ္စရာ မလိုေတာ့ဘဲ ညည္းၿပီး အီေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၅ ရက္ေျမာက္ဆုိရင္ေတာ့ သက္သာ အဆင္ေျပလာမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းဟာ အျပင္ေလာကနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ထားတဲ့အတြက္ အေတြးကိုသာ အေဖာ္လုပ္ေနရၿပီး လုပ္ခဲ့တာေတြကို ျပန္ၿပီး ေတြးေတာဖို႔ အခ်ိန္ရလာသလို ကိုယ္လုပ္ခဲ့တာေတြကို တာ၀န္ယူဖို႔အတြက္ ေတြးေတာမိလာေစတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
6 years Ago
Up