အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာ

December 23, 2017

အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာ ၆၆၀၀ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေျပာ

နည္းဆံုးလုပ္ခလစာ ၆၆၀၀ က်ပ္ ျဖစ္သင့္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒က ေျပာၾကားလိုက္တယ္။ ရန္ကုန္၊ ခ်က္ထရီယံဟိုတယ္မွာ ဒီေန႔ ျပဳလုပ္တဲ့ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။ ၆၆၀၀ က်ပ္ ျဖစ္သင့္တယ္လို႔ တင္ျပထားေပမယ့္လည္း အနီးစပ္ဆံုးေတာ့ ညိႇနိႈင္းသြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အလုပ္သမားဝန္ႀကီး ေျပာၾကားတဲ့ လစာ ၄၈၀၀ က်ပ္ နႈန္းကိုလည္း သေဘာမတူဘဲ ဒီနႈန္းနဲ႔ ဆက္မေဆြးေႏြးဘူးလို႔လည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
4 years Ago
Up