အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခသတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ အလုပ္သမားခံစားခြင့္မ်ား ျဖတ္ေတာက္ခံေနရ

July 24, 2018

အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခသတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ အလုပ္သမားခံစားခြင့္မ်ား ျဖတ္ေတာက္ခံေနရ

အနည္းဆံုး လုပ္အားခေၾကးေငြ က်ပ္ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ေတာင္းဆိုတဲ့ အျငင္းပြားမႈေတြထဲမွာ အရင္က ေပးထားတဲ့ ခံစားခြင့္ေတြကို ျဖတ္ေတာက္လိုက္တာေၾကာင့္ ေတာင္းဆိုၾကတာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ CTUM ကေျပာပါတယ္။ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ က်ပ္ ၄၈၀၀ ကို ၂၀၁၈ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈေတြ ဆက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ CTUM ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒၚခိုင္ဇာေအာင္က “အျငင္းပြားမႈေတြကေတာ့ ၄၈၀၀ ေပးၿပီး တျခားခံစားခြင့္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်၊ ျဖတ္ေတာက္လိုက္တာေတြက မ်ားတယ္။ အဲ့ဒီ့ အျငင္းပြားမႈေတြကေတာ့ အခု ေျပလည္သြားတာ မ်ားေနပါၿပီ” လို ့ ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ၁၄ မွာ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ မသတ္မွတ္ခင္က ရထားတဲ့ ခံစားခြင့္ေတြကို အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ ဆက္လက္ ခံစားခြင့္ရွိၿပီး ျဖတ္ေတာက္တာမ်ိဳး မလုပ္ဖို ့ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ၊အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲဝင္းထြန္းက “ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတာက အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ မသတ္မွတ္ခင္က ခံစားခြင့္ေတြကို ဆက္ခံစားခြင့္ျပဳပါတယ္။ အခုကေတာ့ တျခားခံစားခြင့္ ေတြကို ျဖတ္ၿပီး ေပါင္းထည့္လိုက္ေတာ့ အလုပ္သမားက တိုးေပးတဲ့ အခေၾကးေငြကို ခံစားခြင့္ မရေတာ့သလို ျဖစ္သြားတယ္” လို ့ ေျပာပါတယ္။
4 years Ago
Up