အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာကို က်ပ္ ၄၀၀၀မွ ၄၈၀၀ ထိအၾကမ္းဖ်င္း သတ္မွတ္

October 3, 2017

အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာကို က်ပ္ ၄၀၀၀မွ ၄၈၀၀ ထိအၾကမ္းဖ်င္း သတ္မွတ္

  အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာကို အၾကမ္းဖ်င္း အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၀၀၀ ကေန အမ်ားဆံုး က်ပ္ ၄၈၀၀ ထိသတ္မွတ္ဖို႔ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရး အမ်ဳိးသားေကာ္မတီက ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီရဲ႕ တတိယအႀကိမ္ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀းမွာ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာပါ။ ေကာ္မတီဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမေကာ္မတီ၊ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ ေတြက ေကာ္မတီ၀င္ေတြ၊ အလုပ္ရွင္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ အလုပ္သမား ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အခုလို အၾကမ္းဖ်င္း ဆံုးျဖတ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္အမ်ဳိးအစားမခြဲျခားဘဲ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အားလံုး တေျပးညီသတ္မွတ္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြကေျပာပါတယ္။ အခုအၾကမ္းဖ်င္းသတ္မွတ္လုိက္တဲ့ ႏႈန္းထားကို အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ လက္ခံႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ ကိုေနာ္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။ အၾကမ္းဖ်င္းသတ္မွတ္လိုက္တဲ့ႏႈန္းကို သက္ဆုိင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ အသီးသီးမွာ ျပန္ေဆြးေႏြးၿပီး လာမယ့္ဒီဇင္ဘာလမွာ ႏႈန္းတစ္ခုကို အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာမတုိင္ခင္ ၾကားကာလတစ္ခုမွာလည္း အနိမ့္ဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရး ဖုိရမ္တစ္ခုကိုလည္း ျပဳလုပ္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။
5 years Ago
Up