အနိမ့္ဆုံးအခေၾကးေငြ

June 30, 2015

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အနိမ့္ဆုံး အခေၾကးေငြအျဖစ္ တရက္ ၃၆၀၀ သတ္မွတ္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အနိမ့္ဆုံး အခေၾကးေငြအျဖစ္ တရက္ကုုိ က်ပ္ ၃၆၀၀ သတ္မွတ္လုုိက္ေၾကာင္း အနည္းဆံုုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ျခင္းဆုုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီက ဇြန္လ ၂၉  ရက္ေန႔မွာ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္။ အဲဒီႏႈန္းထားအရ အနည္းဆံုုး အခေၾကးေငြဟာ တနာရီကုုိ က်ပ္ ၄၅၀ ႏႈန္းနဲ႔ ပံုုမွန္ အလုုပ္ခ်ိန္အတြက္ က်ပ္ ၃၆၀၀ သတ္မွတ္လုုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုု သတ္မွတ္ခ်က္ဟာ အလုုပ္သမား ၁၅ ေယာက္ ေအာက္ရွိတဲ့ လုုပ္ငန္းေတြနဲ႔ မိသားစုု တပုုိင္တႏုုိင္ လုုပ္ငန္းေတြကလြဲလုုိ႔ တႏုုိင္ငံလံုုးမွာရွိတဲ့ အလုုပ္သမားေတြအတြက္ ေနရာေဒသနဲ႔ လုုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား မကြဲျပားဘဲ အက်ံဳး၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုုႏႈန္းထားကုုိ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ျခင္းဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီက အဆုိျပဳထားတာျဖစ္ၿပီး အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ လက္ခံႏုိင္မႈ မရွိပါက ႏွစ္ပတ္အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏုိင္တယ္လုုိ႔ ထုုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။ ကန္႔ကြက္မယ့္သူ မရွိရင္ အစုုိးရဆီ တင္ျပၿပီး  ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း အတည္ျဖစ္လာမွာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ေတြအတြင္း အစုုိးရ၊ အလုုပ္ရွင္နဲ႔ အလုုပ္သမားေတြၾကား ေဆြးေႏြးပြဲေတြအၿပီးမွာ အနည္းဆံုုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာတာပါ။ အလုုပ္သမားေတြဘက္က တရက္ လုုပ္အားခ က်ပ္ ၄၀၀၀ သတ္မွတ္ေပးဖုုိ႔ ေတာင္းဆုုိခဲ့သလုုိ အထည္ခ်ဳပ္ လုုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္က တရက္ကုုိ က်ပ္ေငြ ၂၅၀၀ ေပးဖုုိ႔ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အနိမ့္ဆံုုးလုုပ္ခ သတ္မွတ္ႏုုိင္ေရးအတြက္ အစုုိးရ၊ အလုုပ္သမားနဲ႔ အလုုပ္ရွင္ေတြ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ေဆြးေႏြးအၿပီးမွာ ထုုတ္ျပန္ႏုုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up