အနိမ့္ဆုံးလုပ္အားခႏႈန္းထား ညိႇႏႈိင္းမႈ ရလဒ္ကြာဟလြန္း

July 3, 2015

အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခ ၃၆၀၀ သတ္မွတ္ပါက တ႐ုတ္ႏွင့္ကုိရီးယား စက္ရုံမ်ား ပိတ္သိမ္းမည္

အလုပ္သမား အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ ၃၆၀၀ သတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ တရုတ္နဲ႔ ကိုရီးယား အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုေတြ စက္တင္ဘာလမွာ ပိတ္မယ္လို႔ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအစည္းအေ၀းက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဇူလိုင္ ၂ ရက္ေန႔ ညေနက အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအစည္းအေ၀းမွာ အစိုးရက အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ က်ပ္ ၃၆၀၀ သတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိေနတဲ့ တရုတ္အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ၃၀ ေက်ာ္နဲ႔ ကိုရီးယားအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုေတြ စက္တင္ဘာလထဲ ပိတ္သိမ္းမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတာပါ။ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက လက္ေထာင္ဆႏၵခံယူခဲ့ၿပီး က်ပ္ ၃၆၀၀ မေပးႏုိင္ေၾကာင္း အကုန္လံုးကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခုိင္ခိုင္ႏြယ္ “က်မတုိ႔ဟာ ၂၅၀၀ ကတိေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ၂၅၀၀ နဲ႔ စကားေျပာတဲ့အခါမွာ က်မတုိ႔ေျပာတာက ဘယ္သူမဆုိ အလုပ္သမားေတြကုိ ပုိေပးတာ ဆႏၵရွိပါတယ္။ က်မတုိ႔က မေပးခ်င္တဲ့ဆႏၵ လုံး၀ မဟုတ္ပါဘူး။ မေပးႏုိင္တဲ့အေနအထားကုိ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၅၀၀ ေနရာမွာ ေထာက္ပံ့တဲ့ ေငြေလးမ်ားရခဲ့ရင္ ၃၆၀၀ ကုိ ၁၁၀၀ က်ပ္မ်ား ေထာက္ပံ့ရင္ က်မတုိ႔ ေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တရုတ္အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ၃၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အလုပ္သမား ၇ ေသာင္းနီးပါးနဲ႔ ကိုရီးယားအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုကေတာ့ ၆၀ နီးပါးေလာက္ရိွၿပီး အလုပ္သမား ၁ သိန္း ၄ ေသာင္းနီးပါးနဲ႔လည္ပတ္ေနပါတယ္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအစည္းအေ၀းမွာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသလို အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ က်ပ္ ၃၆၀၀ မေပးႏိုင္လို႔ စက္တင္ဘာလထဲမွာ စက္ရံုေတြ ရပ္လိုက္ၾကမယ္ဆိုရင္ အလုပ္သမား ၂ သိန္းေက်ာ္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ကုန္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုရပ္ဆိုင္းလိုက္လို႔ ဥပေဒအရ အလုပ္သမားေတြကို မရပ္နားခင္ ၁ လအႀကိဳ ေပးခဲ့တဲ့လစာအတိုင္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးရတယ္ဆိုေပမယ့္ အဲဒီအစည္းအေ၀းမွာ တရုတ္လုပ္ငနး္ရွင္တဦးက ဒါဟာအစိုးရနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းမႈအစဥ္မေျပလို႔ ရပ္နားရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို မေပးႏိုင္ဘူးလို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း အရည္းအခ်င္းျပည့္၀ၿပီး ဆက္လက္တြဲလုပ္ကိုင္လို႔ရတဲ့ အလုပ္သမား ေတြရွိမယ္ဆိုရင္  လုပ္ငန္းဆက္လည္ပတ္မွာျဖစ္ၿပီး ဒီလိုမ်ိဳးညိႇႏႈိင္းမႈေတြ မရဘူးဆိုရင္ေတာ့ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္ ေတြနည္းတူ လုပ္ငန္းရပ္စဲမယ္လို႔ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္းအသင္းဥကၠ႒ ဦးျမင့္စုိးကေျပာပါတယ္။ “က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ လက္တြဲလုိၿပီး ႀကံ့ႀကံ့ခံၿပီး လုပ္မယ့္ လုပ္သားေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔ လက္တြဲၿပီး လုပ္ပါမယ္။ လက္တြဲမလုပ္ႏုိင္တဲ့သူေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔ လက္တြဲျဖဳတ္ပါမယ္။ အဲလုိ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ၿပီး လုပ္ရမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ လုပ္သားေတြ တေယာက္မွမရွိဘူးဆုိရင္ ဧည့္ႏုိင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသူေတြလုိပဲ က်ေနာ္တုိ႔ စက္ရုံေတြ ပိတ္ရပါလိမ့္မယ္ဆုိတာ ေျဖၾကားပါတယ္။” ဒီဆံုးျဖစ္ခ်က္ေတြအတိုင္း ျပည္ပအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံေတြ ရပ္နားခဲ့မယ္ဆိုရင္  ဒါဟာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပဖို႔  ေလးလေလာက္အလိုမွာ အလုပ္လက္မဲ့အမ်ားဆံု အေျခအေနကို ေရာက္ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အနိမ့္ဆုံးအခေၾကးေငြအျဖစ္ တရက္ကုုိ က်ပ္ ၃၆၀၀ သတ္မွတ္လုုိက္ေၾကာင္း အနည္းဆံုုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ျခင္းဆုုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီက ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၂၉  ရက္ေန႔က ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ အခုုႏႈန္းထားကုုိ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ျခင္းဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီက အဆုိျပဳထားတာျဖစ္ၿပီး အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ လက္ခံႏုိင္မႈ မရွိပါက ႏွစ္ပတ္အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏုိင္တယ္လုုိ႔ ထုုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။ ကန္႔ကြက္မယ့္သူ မရွိရင္ အစုုိးရဆီ တင္ျပၿပီး  ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း အတည္ျဖစ္လာမွာပါ။  
6 years Ago

June 30, 2015

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အနိမ့္ဆုံး အခေၾကးေငြအျဖစ္ တရက္ ၃၆၀၀ သတ္မွတ္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အနိမ့္ဆုံး အခေၾကးေငြအျဖစ္ တရက္ကုုိ က်ပ္ ၃၆၀၀ သတ္မွတ္လုုိက္ေၾကာင္း အနည္းဆံုုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ျခင္းဆုုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီက ဇြန္လ ၂၉  ရက္ေန႔မွာ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္။ အဲဒီႏႈန္းထားအရ အနည္းဆံုုး အခေၾကးေငြဟာ တနာရီကုုိ က်ပ္ ၄၅၀ ႏႈန္းနဲ႔ ပံုုမွန္ အလုုပ္ခ်ိန္အတြက္ က်ပ္ ၃၆၀၀ သတ္မွတ္လုုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုု သတ္မွတ္ခ်က္ဟာ အလုုပ္သမား ၁၅ ေယာက္ ေအာက္ရွိတဲ့ လုုပ္ငန္းေတြနဲ႔ မိသားစုု တပုုိင္တႏုုိင္ လုုပ္ငန္းေတြကလြဲလုုိ႔ တႏုုိင္ငံလံုုးမွာရွိတဲ့ အလုုပ္သမားေတြအတြက္ ေနရာေဒသနဲ႔ လုုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား မကြဲျပားဘဲ အက်ံဳး၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုုႏႈန္းထားကုုိ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ျခင္းဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီက အဆုိျပဳထားတာျဖစ္ၿပီး အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ လက္ခံႏုိင္မႈ မရွိပါက ႏွစ္ပတ္အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏုိင္တယ္လုုိ႔ ထုုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။ ကန္႔ကြက္မယ့္သူ မရွိရင္ အစုုိးရဆီ တင္ျပၿပီး  ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း အတည္ျဖစ္လာမွာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ေတြအတြင္း အစုုိးရ၊ အလုုပ္ရွင္နဲ႔ အလုုပ္သမားေတြၾကား ေဆြးေႏြးပြဲေတြအၿပီးမွာ အနည္းဆံုုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာတာပါ။ အလုုပ္သမားေတြဘက္က တရက္ လုုပ္အားခ က်ပ္ ၄၀၀၀ သတ္မွတ္ေပးဖုုိ႔ ေတာင္းဆုုိခဲ့သလုုိ အထည္ခ်ဳပ္ လုုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္က တရက္ကုုိ က်ပ္ေငြ ၂၅၀၀ ေပးဖုုိ႔ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အနိမ့္ဆံုုးလုုပ္ခ သတ္မွတ္ႏုုိင္ေရးအတြက္ အစုုိးရ၊ အလုုပ္သမားနဲ႔ အလုုပ္ရွင္ေတြ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ေဆြးေႏြးအၿပီးမွာ ထုုတ္ျပန္ႏုုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up