အထူးေဒသ ၄ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ)

June 30, 2019

အထူးေဒသ ၄ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္အခမ္းအနား စတင္ (ဓာတ္ပုံ)

ဇြန္လ ၃၀ ရက္ က်ေရာက္တဲ့ ႐ွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ အထူးေဒသ ၄ ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား  စတင္။  ဓာတ္ပံု - Ko Than Khe
2 years Ago

အထူးေဒသ ၄ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ)

ဇြန္လ ၃၀ ရက္ က်ေရာက္တဲ့ ႐ွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ အထူးေဒသ ၄ ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား  မနက္ပုိင္းျမင္ကြင္း။ ခြန္ေဇာ္ဦး
2 years Ago
Up