အထပ္ျမင့္အိမ္ရာစခန္း

July 14, 2015

ဆာဟာရသဲကႏၱရာတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ အထပ္ျမင့္အိမ္ရာစခန္း

ဆာဟာရသဲကႏၱာရထက္ ဆုိး၀ါးျပင္းထန္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိတာ စဥ္းစားဖုိ႔ေတာင္ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျပင္သစ္ဗိသုကာကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ OXO (အုိဇုိ) ကေတာ့ ဒီကႏၱာရကုိ အနာဂတ္ အထပ္ျမင့္အိမ္ရာစခန္း ေဆာက္မယ့္ေနရာအျဖစ္ ရည္မွန္းထားပါတယ္။ ဒီလုိ အေျမာ္အျမင္ႀကီးတဲ့ စီမံကိန္းေနာက္ကြယ္မွာ ရွိေနသူကေတာ့ မန္နယ္ရာ႔ခ်္ဒီ ျဖစ္ပါတယ္။ “ဒီကႏၱာရထဲမွာ အေဆာက္အဦးတခုအေနနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ ေဒါင္လုိက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတခု တည္ေဆာက္ႏုိင္မယ့္ အယူအဆတခု စဥ္းစားထားပါတယ္။ ဒီေနရာက လူေနဖုိ႔ မသင့္ေတာ္ေလာက္ေအာင္ ၾကမ္းတမ္းဆုိး၀ါးတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္တခုပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကာကြယ္ႏုိင္တဲ့ ကုိယ္ထည္ေတြပါတဲ့ အထပ္ျမင့္ အိမ္ရာႀကီးတခု ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရမွာပါ။” Sand City Tower (သဲၿမိဳ႕ေတာ္တာ၀ါ) လုိ႔ေခၚတဲ့ အထပ္ျမင့္အိမ္ရာ စခန္းမွာ ႐ုံးခန္းေတြ၊ ေနအိမ္ေတြ၊ ျပတုိက္ေတြ၊ စာၾကည့္တုိက္ေတြ၊ အားကစားခန္းမေတြ၊ ေရကူးကန္ေတြနဲ႔ ကႏၱာရႀကီးကုိ စီးမုိးၾကည့္႐ႈႏုိင္မယ့္ နကၡတ္တာရာၾကည့္ ေမွ်ာ္စင္ေတြ ပါ၀င္မွာပါ။ အရိပ္အာ၀ါသနဲ႔ ေလ၀င္ေလထြက္စနစ္က အပူခ်ိန္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ႏုိင္မွာပါ။ ဒီဇုိင္နာေတြက အတြင္းပုိင္းတာ၀ါမွာ ေဒါင္လုိက္ဥယ်ာဥ္တခု စုိက္ပ်ိဳးဖုိ႔လည္း စီစဥ္ထားပါတယ္။ “အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ ဒီတာ၀ါမွာ ေနခ်င္စဖြယ္ စိမ္းလန္းတဲ့ ေဂဟစနစ္တခု ဖန္တီးလုိ႔ရႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ဆာဟာရသဲကႏၱာရထဲမွာ လုံး၀မရွိႏုိင္တဲ့ အရာပါ။” ဗိသုကာေတြကေတာ့ ဒီတာ၀ါႀကီးရဲ႕ အားေကာင္းတဲ့ ေဂဟစနစ္ေတြကုိ ခ်ီးက်ဴးၾကပါတယ္။ ေနစြမ္းအင္ကေတာ့ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ၿပီး မုိးေရကုိေတာ့ ေရသြယ္စနစ္နဲ႔ စုေဆာင္းမွာျဖစ္သလုိ ကမာၻ႔အတြင္းပုိင္းကေန အပူထုတ္လုပ္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ဒီလုိ ကႏၱာရအိမ္ရာစခန္းဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ထင္စရာပါ။ ဒါေပမယ့္ အုိဇုိကုမၸဏီကေတာ့ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းစမွာျဖစ္ၿပီး အဆင့္ဆင့္ တည္ေဆာက္မႈေတြကုိ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း အၿပီးသတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  
6 years Ago
Up