အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး

June 16, 2018

ေဒသတြင္း နားလည္မႈရွိရွိ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး အေရးႀကီးေၾကာင္း သမၼတ ေျပာ

ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ႏိုင္ငံေရးကတိကဝတ္ တခုတည္းနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္လို႔ မရႏိုင္ဘဲ ေဒသတြင္းမွာ နားလည္မႈရွိရွိ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးက ပိုမိုအေရးႀကီးေၾကာင္း သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ကုိ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ဇြန္ ၁၅ ရက္ေန႔မနက္ပုိင္းက ရွန္ဂရီလာဟုိတယ္မွာ က်င္းပတဲ့ ACMECS CEO Forum “Connecting our Future:Enhancing ACMECS Cooperation and Integration” ဖြင့္ပဲြ မိန္႔ခြန္းမွာ အခုလို ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ACMECS အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံေတြဟာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား အခ်င္းခ်င္း သာမက ေဒသအျပင္ဘက္ရွိ အျခားေသာႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြ ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ အေရးပါတဲ့အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းသြားမည့္ ACMECS ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ပုံစံအသစ္အရ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကက႑၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပိုမိုနီးကပ္စြာ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း၊ အက္ခ္မက္စ္ႏိုင္ငံမ်ား၏အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားက အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္း၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုသာမကေဒသတြင္း တခုံလုံး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကိုပါ ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ စီးပြားေရးစနစ္မွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးေနတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္သာကိုင္သာအခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိေစေရးအတြက္ ဥပေဒ၊ မူဝါဒေတြလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္႐ြက္ေနတယ္လို႔ သမၼတက ေျပာပါတယ္။ ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ႏိုင္ငံေရးကတိကဝတ္ တခုတည္းနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္လုိ႔ မရႏိုင္ဘဲ ေဒသတြင္းမွာ နားလည္မႈရွိရွိ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးက ပိုမိုအေရးပါေၾကာင္း၊ မဟာမဲေခါင္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ညႇိညႇိႏႈိင္းႏႈိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ဝန္းက်င္ကို ေလၽွာက္လွမ္းႏိုင္မယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အဆုိပါ ဖိုရမ္ဖြင့္ပဲြကုိ ျမန္မာ သမၼတ၊ ထိုင္းနဲ႔ ကေမၻာဒီီယားႏိုင္ငံတုိ႔မွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးေတြ၊ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးေတြ၊ ACMECS အဖဲြဲ႔၀င္ေတြႏိုင္ငံေတြမွ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
3 years Ago
Up