အတိုး ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ေငြထုတ္ေခ်း

February 19, 2018

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အတိုး ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ေငြထုတ္ေခ်း

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်းရြာ ၁၀ က ကြမ္းစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္တ့ဲ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ပန္းစိုက္ပ်ိဳးတဲ့ အမ်ိဳးသမီး ၁၀၂ ေယာက္ကို ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္းကေန ဒီကေန႔ ေခ်းေငြေတြ ထုတ္ေခ်းေပးခ့ဲပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကို ေငြက်ပ္ ၅ သိန္း ၁ ႏွစ္ထုတ္ေခ်းတာျဖစ္ၿပီး အတိုးႏႈန္းကေတာ့ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္းအေနနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္နဲ႔ ရန္ကုန္နဲ႔ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္တ့ဲအမ်ိဳးသမီးေတြကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up