အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး

February 3, 2017

အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးက ကခ်င္စစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို က်ပ္သိန္း ၃၀၀၀ လႉဒါန္း

ကခ်င္ေဒသရွိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးက ေငြက်ပ္သိန္း ၃၀၀၀ ေထာက္ပံံ႔လႉဒါန္းလိုက္ၿပီး လႉဒါန္းေငြကို က်န္းမာေရးအတြက္ ဦးစားေပးေစာင့္ေရွာက္ပါလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးက လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနကို လႉဒါန္းလိုက္တာျဖစ္ၿပီး ဌာနက အလႉေငြကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆံုးျဖတ္ လုပ္ေဆာင္ပါလို႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မွာပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူကယ္ျပန္၀န္ႀကီး႐ုံးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အလႉေငြေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ “ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားမွာ ေနထုိင္စဥ္အတြင္း အက်ဳိးတစ္ခုခုရေစခ်င္တယ္၊ ပညာတစ္ခုခု ရသြားေစခ်င္တယ္၊ ကေလးမ်ားသာမက လူႀကီးမ်ားအတြက္လည္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာမ်ား ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပံ့ပိုးေပးေစခ်င္တယ္၊ ဒီလိုစခန္းမ်ဳိးမွာ ဘယ္သူမွ ေရရွည္ မေနခ်င္ ၾကဘူး၊ ဒါ့ေၾကာင့္ အျမန္ဆံုး ကိုယ့္အိမ္ကိုယ့္ယာ ျပန္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးေစလိုတယ္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အိမ္မွာ ေနထိုင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာမ်ား သင္ေပးေစလိုတယ္။ ဒါမွ ေနာင္ျပန္ၿပီး ကိုယ့္ရပ္ကုိယ့္ရြာ ျပန္သြားရင္ စခန္းမွာ ေနထိုင္ခဲ့ရတာ အက်ဳိးမဲ့မဟုတ္ဘဲ မိမိတို႔ ပညာတစ္ခု တတ္လာၿပီ၊ အဲ့ဒီ ပညာနဲ႔ မိမိတို႔ဘ၀ ပိုၿပီး ဖူလံုႏိုင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားရၿပီဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ေစလိုတယ္။ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ ေရာက္ေန၊ ေရာက္ေန ပိုမိုတိုးတက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းရွာၿပီး ကူညီရမယ္၊ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္သြားၿပီ၊ လံုၿခံဳသြားၿပီဆိုရင္ မိမိတိ႔ု႔ ျပည္သူမ်ားက ေနာင္ ယခုလိုစခန္း မ်ားတြင္ ေနရန္ မလိုေတာ့ဘူးလို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္တယ္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ အခုလိုစခန္းမ်ားလည္း ပေပ်ာက္ သြားမယ္။ မပေပ်ာက္မခ်င္း အခုလိုစခန္းမ်ားတြင္ ေနေနရသည့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ အက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္သြားရမယ္။” အစိုးရတရပ္အေနနဲ႔ စစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို အခုလို ေထာက္ပံ႔ကူညီျခင္းဟာ ပထမဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up