အဆံုးသတ္

February 15, 2019

အဂၤါၿဂိဳဟ္ ေလ့လာေရးယာဥ္လုပ္ငန္းစဥ္ အဆံုးသတ္

အဂၤါၿဂိဳဟ္ ေလ့လာေရးယာဥ္ ေအာ့ပီဟာ သိပၸံေလ့လာေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ၁၅ ႏွစ္ သက္တမ္းကို တရားဝင္ အဆံုးသတ္သြားၿပီလို႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္မွာ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ အေမရိကန္ အမ်ိဳးသား အာကာသသိပၸံ NASA ဟာ ၂၀၁၈ ဇြန္လ ၁ဝ ရက္မွာ ေအာ့ပီနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့တာပါ။ ဒီယာဥ္ဟာ ၂၀၀၄ ဇန္နဝါရီကတည္းကစၿပီး အဂၤါၿဂိဳလ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေလ့လာ ဆည္းပူးစရာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္ ပိုၿပီး ေပးပို႔ ႏိုင္ခဲ့တာပါ။ မႏွစ္ကျဖစ္ခဲ့တဲ့ ႀကီးမားတဲ့ ဖုန္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေအာ့ပီအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးတဲ့ ဆိုလာျပားေတြကို ဖုန္ေတြက ဖံုးအုပ္ခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေျခာက္ဘီးတပ္ စက္႐ုပ္ယာဥ္ ေအာ့ပီလုပ္ငန္း လည္ပတ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ကို မထုတ္လုပ္ႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။
4 years Ago
Up