အစုိးရ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာေရး အစီအစဥ္ ဂရိပင္စင္စားမ်ား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ

July 6, 2015

ဂရိေႂကြးၿမီကိစၥ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ အမ်ားစု ကန္႔ကြက္မဲေပး

ဂရိေႂကြးၿမီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဇူလိုင္ ၅ ရက္ေန႔ကလုပ္တဲ့ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာ မဲဆႏၵရွင္အမ်ားစုက ကန္႔ကြက္မဲ ေပးလိုက္ၾကပါတယ္။ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြက သတိေပးေနတာကို အာခံၿပီး ေနာက္ထပ္ ေခၽြတာေရး အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ေတြကို ျငင္းပယ္လိုက္တာပါ။ ဒါဟာ အီးယူကေန ဂရိနုိင္ငံ ထြက္သြားရမယ့္ အေျခအေနမ်ဳိးအထိကို ဦးတည္သြားနိုင္ပါတယ္။ မဲအားလံုးနီးပါးကို ေရတြက္ၿပီးေနာက္ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ရလဒ္အရ ကန္႔ကြက္မဲ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိၿပီး ေထာက္ခံမဲ ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ရရွိပါတယ္။ ဒီရလဒ္ဟာ ကန္႔ကြက္မဲဘက္က အႏုိင္မရရင္ ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္ဖို႔အထိ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အလက္စီ စီပရက္အတြက္လညး္ ေအာင္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ေႂကြးရွင္ေတြရဲ႕ စည္းကမ္းခ်က္အသစ္ဟာ ဂရိအတြက္ သိကၡာက် အရွက္ရဖြယ္ကိစၥ ျဖစ္တယ္ဆုိၿပီး သူက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဥေရာပထဲ ဆက္ေနခ်င္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ယူ႐ုိဇုန္ထဲက မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သူေတြက ကန္႔ကြက္တဲ့ဘက္ အႏိုင္ရခဲ့ရင္ ေႂကြးရွင္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ ပိုၿပီး ခက္ခဲသြားနိုင္တယ္လုိ႔ သတိေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဂရိႏုိင္ငံရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းဟာ ဥေရာပကို ေက်ာခုိင္းသြားတဲ့အထိ ျဖစ္သြားနိုင္တယ္လို႔ သူတို႔က သတိေပးခဲ့ၾကပါတယ္။
6 years Ago

July 2, 2015

အစုိးရ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာေရး အစီအစဥ္ ဂရိပင္စင္စားမ်ား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ

ဂရိ  ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ေထာက္ခံတဲ့ ပင္စင္စားေတြဟာ အစိုးရရဲ႕ ၿခဳိးၿခံေခၽြတာေရး အစီအစဥ္ကို ကန္႔ကြက္တဲ့အေနနဲ႔ ဇူလိုင္ ၁ ရက္ေန႔က ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနေရွ႕မွာ ဆႏၵျပၾကပါတယ္။ ဒီလို မူ၀ါဒေတြဟာ ျပည္သူလူထုကို ဆန္႔က်င္တာလုိ႔ ပင္စင္စားေတြက ေႂကြးေၾကာ္ၾကပါတယ္။ ဆႏၵျပသမားေတြ ျဖန္႔ေ၀တဲ့ လက္ကမ္းစာေစာင္မွာလည္း အေႂကြးရွင္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္ကို ကန္႔ကြက္တဲ့အေၾကာင္း၊ အစိုးရက အဆုိျပဳတာကို လက္မခံႏုိင္တဲ့အေၾကာင္း ေရးသားထားၿပီး အီးယူကေန ခြဲထြက္ၿပီး အာဏာကို ျပည္သူ႔လက္ကို အပ္ႏွင္းဖို႔ ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။ ဆႏၵျပသမား နစ္ေကာ့ ဆုိဖီယာေနာ႔စ္က လူေတြခံစားေနရတဲ့ ဒုကၡေတြဟာ အေတာ္မ်ားေနၿပီ၊ ႏိုးၾကားၾကဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီလို႔ ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ ဆႏၵျပသမားတေယာက္ကလည္း ႏုိင္ငံျခားသားေတြက ဂရိျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာဟာ မျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥပဲလို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆႏၵျပပြဲမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကဖို႔ ပင္စင္စားေတြက တျခား ျပည္သူေတြကို တုိက္တြန္းၾကပါတယ္။ လာမယ့္ ဇူလိုင္ ၅ ရက္ေန႔ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်ရင္လညး္ ယူ႐ုိဇုန္က ေတာင္းဆုိထားတဲ့ အခ်က္ေတြကို ကန္႔ကြက္မဲေပးၾကဖို႔  ဆႏၵျပသမားေတြက  တုိက္တြန္းထားပါတယ္။
6 years Ago
Up