အစုိးရႏုတ္ထြက္ရန္

January 28, 2017

အစုိးရႏုတ္ထြက္ရန္ သီရိလကၤာ သမၼတေဟာင္း ဦးေဆာင္ၿပီး လူထုဆႏၵျပပြဲ ျပဳလုပ္

သီရိလကာၤႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုလံဘိုမွာ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္က သမၼတေဟာင္း မဟိန္ဒါရာဂ်ာပါစကာ ဥၤီးေဆာင္တဲ့ လူထုဆႏၵျပပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအစိုးရႏုတ္ထြက္ဖို႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။ လက္ရွိအစိုးရဟာ “အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ညံ့ဖ်င္းတယ္။ တုိင္းျပည္ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ မလုပ္နုိင္ဘူး”ဆုိၿပီး သမၼတေဟာင္းမဟိန္ဒါက စြပ္စြဲပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သမၼတေဟာင္းက “သူတုိ႔ကတိေပးခဲ့တာ တိုင္းျပည္ကို ခြဲျခမ္းဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို လႊတ္ေတာ္ကို အျပည့္အ၀ေပးမယ္လုိ႔ ကတိေပးခဲ့ တာပါ။ ဒီကတိကိုပစ္ပယ္ျပီး အတုအေယာင္ ဖြဲ႔စညး္ပံုသစ္ကုိ ခ်ျပေနတယ္”လို႔ စြပ္စြဲသြားပါတယ္။ “အခုဒီမွာျမင္ေနရတဲ့ လူထုေတာင္းဆုိေနတာက လက္ရွိ အစိုးရဆင္းေပးဖို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္လုိ႔” လည္း သမၼတေဟာင္းက ဆက္ေျပာသြားပါတယ္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကေန အာဏာရလာတဲ့ လက္ရွိသမၼတ မိုင္ထရီပါ လာစီရိစီနာရဲ႕ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရဟာ “တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္။ လဘ္စားမႈကို မထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ဘဲ သဘာ၀ရင္းျမစ္ေတြကို နုိင္ငံျခား သားေတြကုိ ေရာင္စားေနတယ္”လို႔ ေ၀ဖန္ခံေနရပါတယ္။ အခုဆႏၵျပေနတဲ့ သမၼတေဟာင္း မဟိန္ဒါကေတာ့့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လက္ရွိသမၼတ မိုင္ထရီပါလာကုိ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူဟာ သီိရိလာကၤာႏိုင္ငံမွာ အဓိကလူမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ဆင္ဟာလီလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို လတ္တေလာရရွိေနေၾကာင္း ဒီကေန႔ရရွိတဲ့ ႐ိုက္တာ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
5 years Ago
Up