အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ KNPP အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြး

March 10, 2019

အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ KNPP အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြး

အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔နဲ႔ တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (အန္စီေအ)မွာ လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့ ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP က ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲတုိ႔႔ ထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ  PC က ဒီကေန႔ မနက္ပိုင္း အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပါတယ္။ အဲဒီေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ ေတြ  တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အန္စီေအေရးထိုးႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြအေၾကာင္းကို အဓိကထားၿပီး ေဆြးေႏြးပါတယ္။ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ PC အေနနဲ႔ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ ေရးပါတီ KNPP အပါအဝင္ NCA ထိုးထားတဲ့ ၁၀ ဖြဲ႔က ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔လည္း မတ္လ ၉ ရက္ေန႔မွာ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သလို ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး KNU နဲ႔ ထပ္မံေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။  
2 years Ago
Up