အစုအဖြဲ႔အားလုံးပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္ဆုိင္ရာ အစည္းအေ၀း က်င္းပ

October 19, 2015

အစုအဖြဲ႔အားလုံးပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္ဆုိင္ရာ အစည္းအေ၀း က်င္းပ (ဓာတ္ပုံ)

အစုအဖြဲ႔အားလံုးပါ၀င္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္ဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းပြဲကို ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Green Hill Hotel မွာ က်င္းပပါတယ္။ အဲဒီအစည္းအေ၀းပြြဲကုိ အစိုးရ UPWC အဖြဲ႔၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကတာပါ။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကေန အစုအဖြဲ႔တခုစီက ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦးစီပါ၀င္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီတရပ္ ဖြဲ႔စည္းသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြဘက္ကေတာ့ လတ္တေလာ အန္စီေအ လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ထဲက ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီမွာ ေလာေလာဆယ္ တာ၀န္ေပးထားပါတယ္။ ဓာတ္ပုံ - မ်ဳိးေဇာ္လင္း  
7 years Ago
Up