အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာေတြလုပ္ေနဟု သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ေျပာ | DVB