အစိုးရရွင္းလင္း

August 10, 2016

ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြ ၀န္ထမ္းလစာတုိးရန္မဟုတ္ဟု အစိုးရရွင္းလင္း

ကမၻာ့ဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ေခ်းယူမယ့္ အစီအစဥ္ဟာ ၀န္ထမ္းေတြကို လစာတိုးေပးဖို႔မဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း ဗဟုိဘဏ္နဲ႔ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြက ရွင္းလင္းေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ေခ်းယူလိုေၾကာင္း သမၼတက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ထံ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံထားတာပါ။ ဒီေခ်းေငြေတြထဲက ေဒၚလာသန္း ၆၀ ကို ၀န္ထမ္းလစာ၊ စရိတ္ခ်ီးျမွင့္ေငြလုပ္ငန္း တိုးခ်ဲ႔ဖို႔ သံုးစြဲမွာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္းနဲ႔ အာမခံလုပ္ငန္းေတြ အဆင့္ျမႇင့္ေရး စတဲ့လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အသံုးျပဳမယ္လို႔  လႊတ္ေတာ္ကိုေပးပို႔တဲ့ သမၼတရဲ႕ စာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သမၼတ႐ုံး ဒုညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးကေတာ့ ဒီေခ်းေငြေတြဟာ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ လစာတိုးေပးဖို႔ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။ “၀န္ထမ္းလစာတိုးဖို႔ မဟုတ္ဘူးဗ်၊ အဲဒီထဲမွာ က်ေနာ္တို႔က အာလံုးေပါင္း သန္း ၁၀၀၊ သန္း ၁၀၀ မွာမွ ၀န္ထမ္းလစာခ်ီးျမႇင့္ေငြ အေဆာင္အေယာင္စရိတ္ေတြအတြက္ သန္း ၆၀၊ ေနာက္ ဘ႑ာေရးက႑မွာ ေငြေရးေၾကးေရးေတြ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးေတြ နည္းပညာအေထာက္အကူေတြ အဲဒါေတြ ေပါင္းလုိက္ရင္ သန္း ၄၀ ရွိတယ္။ ၀န္ထမ္းလစာဆိုေပမယ့္ လစာတိုးဖုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ဘတ္ဂ်တ္ကို  cushion (သက္သာေအာင္ၾကားခံ) လုပ္တာေပါ့၊ ဒီေခ်းေငြနဲ႔၊ ဒီေကာင္က ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ထဲမွာက်ေတာ့ အရထဲမွာ၀င္သြားရင္ က်ေနာ္တို႔ လစာေပးဖုိ႔အတြက္ သံုးေနတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေငြက တျခားတုိင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈေတြမွာ သံုးလို႔ရ မယ္ေပါ့ အဲဒီသေဘာနဲ႔လုပ္တာ။” ကမၻာ့ဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ေခ်းယူမယ့္ကိစၥနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန  ျပည္ေထာင္စု  ဒု၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ေန႔က  ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ ရွင္းလင္းေျပာရာ  ေခ်းေငြကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၇၅ သန္းနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ၂၅ သန္း သံုးစြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ သာမန္ အသံုးစရိတ္ေတြအနက္ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ဖုိ႔ သာမန္အသံုးစရိတ္၊ လက္ရွိသံုးစြဲေနတဲ့ ၀န္ထမ္းလစာ၊ စရိတ္၊ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ ပင္စင္ စသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က က်ခံ သံုးစြဲေနရတဲ့အေျခအေနကို အေထာက္အကူ (Budget Support) အျဖစ္ သံုးစြဲဖုိ႔ ေဒၚလာ သန္း ၆၀၊ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ေဒၚလာ ၇ သန္း၊ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းက႑၊ အာမခံလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း နဲ႔ IT စနစ္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ေဒၚလာ ၅ သန္း၊ ၀န္ထမ္းေတြ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ဖုိ႔ ေဒၚလာ ၃ သန္း သံုးစြဲမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အလားတူ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚခင္ေစာဦးကလည္း  ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ဖုိ႔နဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အဆင့္ျမႇင့္ သင္တန္းေက်ာင္းဖြင့္ဖို႔ ေဒၚလာ ၆ သန္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာစနစ္တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စတာေတြအတြက္ ေဒၚလာ ၂ သန္း၊ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဒၚလာ ၁၅ သန္းနဲ႔  ၀န္ထမ္းေတြကို ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးဖို႔ ေဒၚလာ ၂ သန္း စုစုေပါင္းေဒၚလာ ၂၅ သန္း သံုးစြဲမယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ရွင္းလင္းေျပာပါတယ္။ ေခ်းေငြဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကေတာ့  ေခ်းေငြ  ဆိုင္းငံ့ကာလ ၆ ႏွစ္ ျပန္ဆပ္ကာလ ၃၂ ႏွစ္ စုစုေပါင္း ၃၈ ႏွစ္ အတုိးမဲ့ေခ်းေငြ ျဖစ္ၿပီး ၀န္ေဆာင္ခကေတာ့ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္တယ္လို႔ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္စြဲနဲ႔ ေပးပို႔တဲ့စာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
5 years Ago
Up