အစိုးရထံတင္ျပ

December 2, 2016

EITI ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရန္ အစိုးရထံတင္ျပ

သယံဇာတအရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး EITI ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကို  သင့္ေတာ္သူေတြနဲ႔ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းဖို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ကို တင္ျပထား တယ္လို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဒုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းကေျပာပါတယ္။ မေန႔ကအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ကယားျပည္နယ္အမတ္ ဦးစုိးသိန္းရဲ႕ EITI လုပ္ငန္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေျခအေနကို သိရွိလုိေၾကာင္း ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရတာ၀န္ရိွသူကေျပာၾကားသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီမွာ ပထမအႀကိမ္ တြင္းထြက္သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI) အစီရင္ခံစာကို ႏုိင္ငံတကာ EITI ဘုတ္အဖြဲ႔ကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး တင္းျပည့္အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံျဖစ္ဖို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၇  ဇန္နဝါရီမွာ ထပ္မံတင္သြင္းရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ "ဒါေၾကာင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI) နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ သံုးပြင့္ဆုိင္ ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔တုိ႔ကို သင့္ေတာ္သူေတြနဲ႔ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးကို တင္ျပေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္" လို႔ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က EITI ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးရဲ႕ အမိန္႔ေၾကညာစာနဲ႔ ၂၀၁၆ မတ္လမွာ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ အစုိးရသစ္လက္ထက္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒၊ ဒုဝန္ႀကီးက အတြင္းေရးမႉး၊ အဖြဲ႔ဝင္ေတြအျဖစ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနတို႔က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေပးဖုိ႔ အဆိုျပဳတင္ျပထားပါတယ္။ လာမယ့္ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ Beneficial Ownership လမ္းျပေျမပံု ေရးဆြဲျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္ဖို႔လည္း စီစဥ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
5 years Ago
Up