အစိုးရက သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ကို အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ရန္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္

May 13, 2016

အစိုးရက သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ကို အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ရန္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္

လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ပထမ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းမွာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကို အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ႏုိင္ဖို႔ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေရလႊမ္းမိုးခံရႏုိင္တဲ့ေနရာေတြ၊ ေက်းရြာေတြ အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ႏုိင္ေရးေနေတြ ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအပါအဝင္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးကိစၥမ်ားကိုပါ အဆင္ေျပေစေရး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ေျမၿပိဳမႈ၊ ဆည္က်ိဳးေပါက္မႈ၊ မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ေရပိုလႊဲထြက္ေပါက္ အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚႏိုင္တဲ့အလားအလာ ေတြ႕ရွိပါက ေဘးသင့္ႏုိင္တဲ့ေက်းရြာေတြကို ႀကိဳတင္အသိေပးႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ဆိုုပါတယ္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ရဲ႕ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအျဖစ္ မ်ား လာ ေၾကာင္းနဲ႔ေရရွည္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔လည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္ေစဖို႔အတြက္ အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟိုဌာန (Emergency Operation Center-EOC) မွာလည္း မရွိမျဖစ္လို အပ္သျဖင့္ (Emergency Operation Center-EOC)ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႀကံဳေတြ႕လာတဲ့အခါ ျပည္သူေတြကို ကူညီေပးႏိုင္ဖို႔ Help Line ဖြင့္ႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ လတ္တေလာမွာ လူမႈ ဝန္ထမ္း ကိစၥရပ္ေတြ၊ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္နဲ႔ ပတ္သက္တာေတါကို ၀၆၇-၄၀၄၆၆၆ နဲ႔ ၀၆၇-၄၀၄၇၇၇ စသည့္နံပါတ္ေတြကတဆင့္ ၂၄ နာရီတိုက္ရိုက္ သတင္းေပးပို႔ၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚထားပါတယ္။ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကနဦးစီမံခ်က္ကိုေတာ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳအမ်ားဆုံးျဖစ္ေနတဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္မွာစတင္ လုပ္ေဆာင္ သြားမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ မႏွစ္တုန္းက သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ဒဏ္ကို အႀကီးအက်ယ္ခံစားခဲ့ၾကရတဲ့ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲမွဳေတြရွိတဲ့အတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒီရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းအေသးစိတ္ကို ၁၄ ရက္ေန႔ည ၈ နာရီသတင္းအၿပီးမွာ ျမန္မာ့အသံနဲ႔ ရုပ္ျမင့္သံၾကားကေန ထုတ္လႊင့္မွာျဖစ္သလို ၁၅ ရက္ေန႔ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာေတြမွာလည္း အျပည့္အစုံေဖာ္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up