အစားအစာႏွင့္ ေဆးဝါးလုံၿခဳံမႈအတြက္ ေဘးကင္းေအာင္ တင္းက်ပ္သြားမည္ဟု တ႐ုတ္အစုိးရ ေျပာ

February 28, 2017

အစားအစာႏွင့္ ေဆးဝါးလုံၿခဳံမႈအတြက္ ေဘးကင္းေအာင္ တင္းက်ပ္သြားမည္ဟု တ႐ုတ္အစုိးရ ေျပာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ အစားအစာနဲ႔ ေဆးဝါးလံဳုၿခံဳမႈအတြက္ လံုးဝေဘးကင္းေနေအာင္ အထူးသတိထား တင္းက်ပ္သြားမယ့္အေၾကာင္း တ႐ုတ္အစုိးရက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္အစုိးရ အစားအစာနဲ႔ ေဆးဝါးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန အႀကီးအကဲက  "တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္းပင္နဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီ တို႔က အစားအစာနဲ႔ ေဆးဝါးလံုၿခံဳမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေကာ္မတီတုိင္း၊ ဌာနတုိင္း အေတာ့္ကို ေကာင္းမြန္တဲ့ ႀကီးၾကပ္မႈေတြလုပ္ဖို႔ အေလးအနက္ထား ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တဲ့ လယ္ေတာကေန ထမငး္စားပြဲေပၚေရာက္တဲ့အထိ တာဝန္ရွိတဲ့ အဆင့္တုိင္းမွာ တင္းက်ပ္တဲ့ စစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ၿပီး အျပစ္ရွိရင္ ျပင္းထန္တဲ့ အေရးယူမႈေတြ လုပ္သြားပါမယ္။ ဓာတ္ခြဲခန္းကေန ေဆး႐ုံအထိ လူတဦးခ်င္းတုိင္းရဲ႕ အစားအစာ တကိုက္တိုင္းကို လံဳုၿခံဳေဘးကင္းေနေအာင္ တာဝန္ယူသြားပါမယ္" လို႔ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ဒီေနာက္ ဆက္ၿပီး လူထုရဲ႕စုိးရိမ္မႈေတြကို အနီးကပ္နားေထာင္ၿပီး ျပႆနာအားလံုးကို အေလးအနက္ထား ေျဖရွင္းမယ့္အေၾကာင္းနဲ႔ ေဆးဝါးအတုထုတ္လုပ္မႈ အပါအဝင္ အစားအစာ အႏၱရာယ္ရွိမယ့္ ကိစၥရပ္တုိင္းကို ျပငး္ျပငး္ထန္ထန္ အေရးယူသြားမယ့္အေၾကာင္းကို တ႐ုတ္အစုိးရ အစားအစာနဲ႔ ေဆးဝါးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန အႀကီးအကဲက သတိေပးသြားပါတယ္။
4 years Ago
Up