အစားထုိးေျပာင္းလဲခန္႔အပ္

January 27, 2017

တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႔ အစားထုိးေျပာင္းလဲခန္႔အပ္

လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႔ အစားထုိးေျပာင္းလဲ ခန္႔အပ္မႈကုိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ေၾကညာပါတယ္။ တပ္မေတာ္သား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၂ ဦးနဲ႔ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၅ ဦးကုိ အစားထုိးေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ခဲ႔တာပါ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္က ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ အမည္စာရင္း ေျပာင္းလဲလုိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃ ႏွင့္အညီ အေၾကာင္းၾကားခ်က္အရ ေကာ္မရွင္ (UEC) က ခြင္႔ျပဳခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္တြင္ ျပန္လည္ က်င္းပျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ကုိကုိလတ္
5 years Ago
Up