အစာငတ္ခံဆႏၵျပပြဲ

September 4, 2015

ဆရာ၀န္ တားျမစ္မႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားမ်ား အစာငတ္ခံဆႏၵျပပြဲ ၿပီးဆုံး

ဆရာ၀န္ရဲ႕ တားျမစ္မႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားေတြ အစာငတ္ခံဆႏၵျပပြဲ ၁၄၇ နာရီအၾကာမွာ ၿပီးဆံုုးသြားပါတယ္။ တိုုက်ဳိလႊတ္ေတာ္ေရွ႕မွာ ဂ်ပန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အစာငတ္ခံဆႏၵျပပြဲကိုု ၄ ဦးအနက္ ေနာက္ဆံုုးက်န္သူ Senshu တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား Shotaro Kimoto san ကိုု ၁၄၇ နာရီအၾကာမွာ ဆရာ၀န္ရဲ႕ ေဆးစစ္ခ်က္နဲ႔ တားျမစ္ခံရၿပီး စက္တင္ဘာ၂ ရက္ေန႔က ရပ္ဆိုုင္းလိုုက္ရပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုုအာေဘးဦးေဆာင္တဲ့ ဂ်ပန္အစိုုးရရဲ႕ အုုပ္စုုလိုုက္ကာကြယ္ခြင့္လံုုၿခံဳေရးဥပေဒနဲ ့ပတ္သက္ၿပီး အသက္၀င္ေအာင္ႀကိဳးစားေနတာကိုု ဟန္႔တားတဲ့အေနနဲ႔ တိုုက်ိဳၿမိဳ႕ရဲ႕ နာမည္ႀကီးတကၠသိုလ္ေတြျဖစ္တဲ့ Senshu တကၠသိုလ္၊ Waseda တကၠသိုလ္၊ Chuo တကၠသိုလ္ေတြက ေက်ာင္းသား ၄ ဦးဟာ ၾသဂုုတ္၂၇ ရက္ေန႔ကစလိုု႔ အစာငတ္ခံျပခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ုုပ္ေဟာင္း ခန္နအိုုတိုုစံ အပါအ၀င္ အတိုုက္အခံပါတီက လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္အသီးသီးက ဆရာေတြ လာေရာက္အားေပးေထာက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။ နိုုင္ငံတ၀န္းမွာလည္း ဥပေဒၾကမ္းကိုုဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမွႈေတြ ဆက္တိုုက္ျဖစ္ပြားေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္ဇိုုအာေဘးအစိုုးရကေတာ့ ျပည္သူေတြကိုု ဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပိုုမိုုနားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္လိုု႔သာ တုုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံရဲ႕ လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာကာကြယ္ေရးဥပေဒသစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ပန္အေနနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ပ့ံပိုုးမႈသာ ပါ၀င္ေနတဲ့ အေမရိကန္ရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္ႏိွမ္နင္းမႈ စစ္ပြဲေတြထဲမွာ လက္နက္ကိုုင္စြဲ ပါ၀င္တိုုက္ခိုုက္လာဖုိ႔ အေျခအေနေတြ ျဖစ္လာမွာကိုု ဂ်ပန္ျပည္သူေတြက စိုးရိမ္ပူပန္ၾကေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစာငတ္ခံဆႏၵျပမႈကိုု ရပ္တန္႔လိုုက္ေပမယ့္ ဥပေဒၾကမ္းကိုု ကန္႔ကြက္ေနတဲ့ အျခားဆႏၵျပေက်ာင္းသားအဖြဲ႔ေတြနဲ ့ပူးေပါင္းၿပီး အစြမ္းကုုန္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လိုု႔ အစာငတ္ခံဆႏၵျပ ေက်ာင္းသားေတြက ဒီဗီြဘီကိုု ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။  
6 years Ago
Up