အစည္းအေ၀း က်င္းပ

February 22, 2017

ကုိလံဘုိ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသခြဲ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာအစည္းအေ၀း က်င္းပ

ကုိလံဘုိ စီမံကိန္းထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသခြဲ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ Focal Point အစည္းအေ၀းကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ကေန ၂၄ ရက္အထိ  ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပပါတယ္။ “မူးယစ္ေဆး၀ါးျပသနာဟာ ကမာၻ႔ဘုံျပႆနာ တခုျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံရဲ႕ျပႆနာဟာ ကမာၻ႔အေရးကိစၥ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ရႈေထာင့္ ေပါင္းစုံက ရႈျမင္သုံးသပ္ၿပီး အေျခအေနေတြနဲ႔ ကိုက္ညီ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ရမွာေပါ့” လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ ရဲခ်ဳပ္ ရဲခ်ဳပ္ ေဇာ္၀င္း က ေျပာပါတယ္။ အစည္းအေ၀းမွာ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံေတြက မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႀကဳံေတြ႔ေနရမႈွေတြကုိ တင္ျပ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ထုိင္းႏုိင္ငံ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံေတြက မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲမႈ ႀကဳိတင္ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ ကုသေရး တန္ျပန္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာေတြကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ ရဲခ်ဳပ္ ရဲခ်ဳပ္ေဇာ္၀င္းတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကုိလံဘုိစီမံကိန္း အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ Mr. Kinley Dorji တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးကာကြယ္တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြ႔ဲ စီမံကိန္းဌာန ရဲမႉးႀကီး ေဇာ္လင္းထြန္းက “လူမႈစီးပြားဆုိတဲ့က႑မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိတာ အႏၱရာယ္တခုပါေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲေတာ့ သူတုိ႔က အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံအစုိးရေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းစြမ္းရည္ျမင့္တင္ေပးတဲ့အပုိင္းကုိ အဓိက ေဆာင္ရြက္ေပး ပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ သူတုိ႔က ကုသေရးနဲ႔ ႀကဳိတင္ကာကြယ္ေရး အပုိင္းေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ ေပးတာျဖစ္ပါတယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ မူးယစ္ဗဟိုအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူ၀ါဒအသစ္ ေပၚထြက္လာေအာင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢအေထြ ေထြညီလာခံရဲ႕ ကမာ႔ၻမူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာဆုိင္ရာ အထူးအစည္းအေ၀းပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေရးဆြဲေနေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
4 years Ago
Up